CV Orkiestra Historyczna

Orkiestra Historyczna

Orkiestra Historyczna byla založena v březnu 2012 v Katovicích (Polsko, Horní Slezsko) skupinou zapálených hráčů na historické nástroje s ohledem na zásady poučené interpretační praxe.

Orkiestra Historyczna

© Michał Barejko

Přestože bývá nejčastěji spojována s obdobím baroka, nevztahuje se historicky poučená interpretace v žádném případě pouze k tomuto uměleckému stylu. Orkiestra Historyczna usiluje o uvádění širokého repertoáru, zahrnujícího jak díla barokních velikánů J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, A. Corelliho a jejich současníků, tak hudbu období klasicismu a romantismu až k počátku 20. století.

[nggallery id=193]

Od svého založení už Orkiestra Historyczna spolupracovala s řadou institucí, festivalů a významných dirigentů, často při uvádění děl, která od 18. století nebyla nikdy provedena. Ve spolupráci s českými umělci, konkrétně se společností Hudební lahůdky a režisérem Tomášem Pilařem připravila Orkiestra Historyczna inscenaci opery Domenica Sarriho Didone abbandonata (leden a únor 2014). Představení se dostalo vysokého hodnocení odborné kritiky a vřelého přijetí od obecenstva.

Zpět na Od krčmy k oltáři

Orkiestra Historyczna

The Orkiestra Historyczna was established in March 2012 in Katowice (Poland, Upper Silesia) by a group of passionate players who perform on period instruments within the framework of Historically Informed Performance Practice.

Orkiestra Historyczna

Although often associated with Baroque music, the historically informed performance approach is by no means exclusive to that period in history. The Orkiestra Historyczna intends to perform a wealth of repertoire, including the works of Bach, Handel, Vivaldi, Corelli, and their contemporaries, but also presenting historically informed renditions of works of the classical and romantic periods, extending to those from the beginning of the 20th century.

[nggallery id=193]

Shortly after its foundation, the Orkiestra Historyczna has been collaborating with many institutions and festivals, giving concerts with the most famous directors in Baroque music as well as discovering repertoire that has never been performed since the 18th century. In collaboration with Czech artists, the association Hudební lahůdky, and director Tomáš Pilař, the Orkiestra Historyczna brought an opera of Domenico Sarri, Didone abbandonata to the stage in January and February 2014. This performance was highly acclaimed by the critics and enthusiastically received by the audience.

Back to From Tavern to Altar