CV Johan Hedin

Johan Hedin

Johan Hedin je vyhledávaným interpretem na severský lidový nástroj známý jako nyckelharpa. Vyrůstal v kraji Småland v prostředí pulzujícím lidovou hudbou a učil se přímo od mistrů tradice. Jeho hra vychází z nekonečných výrazových možností a variací této hudby a jejího od základu tanečního charakteru. Johanův styl se vyvíjel společně s rostoucím zájmem o vývoj nyckelharpy jako nástroje. Vystupuje nejčastěji v duu se zpěvákem a hráčem na pražcové strunné nástroje Esbjörnem Hazeliusem, s varhaníkem Gunnarem Idenstamem či s kapelou Bazar Blå hrající world music. Mnohá z jeho vystoupení byla vysílána v síti Evropské vysílací unie (EBU). Nyckelharpa je švédský lidový nástroj, na nějž se hraje smyčcem jako na housle, avšak který má zároveň klávesy podobně jako niněra a ozvučné struny jako viola d’amore. Oblibu nástroje lze doložit již ve středověku – jeho nejstarším dochovaným vyobrazením je kamenný reliéf na zdi kostela z roku 1350.

Johan Hedin

Zpět na Hemiolen

Johan Hedin

Johan Hedin is a well-known nyckelharpa player. He grew up in a thriving folk music milieu in Småland, where he studied music with older masters of the tradition. The foundations of his playing are the extended rhetoric and variation in the music, and the requirement that it be dance-like. His style has been formed along with a great interest in developing the nyckelharpa as an instrument. Johan performs mainly in duet – with singer and fret-instrumentalist Esbjörn Hazelius and organist Gunnar Idenstam, among others – or as a member of the world music group Bazar Blå. Many of his concerts have been broadcast throughout Europe through the EBU cooperation. The nyckelharpa is a Swedish folk-music instrument played with a bow like a fiddle, but it has keys like a hurdy-gurdy, and sympathetic strings like a viola d’amore. It has been played since the Middle Ages, and the earliest known depiction of it is a stone carving in a church from c.1350.

Johan Hedin

Back to Hemiolen