CV Les Cornets Noirs

Les Cornets Noirs

Les Cornets Noirs založili mladí absolventi švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Jádro souboru tvoří dva cinky, dvoje housle, violoncello a varhany, k nimž se příležitostně připojují další instrumentalisté a vokalisté. Hlavním cílem souboru je uvádění dobového repertoáru pro cink, který byl od poloviny 16. století do konce století následujícího zejména v Itálii a Německu oblíbeným sólovým nástrojem. Termín „černý cink“ (cornet noir), obsažený v názvu souboru, vychází z barvy kůže, jíž býval dřevěný nástroj zpravidla potažen.

Les Cornets Noirs

Skladby na repertoáru Les Cornets Noirs pocházejí zejména z italských a německých zdrojů 17. století, přičemž nejčastěji zastoupenými autory jsou například Heinrich Schütz a Claudio Monteverdi, ale i méně známí skladatelé jako Niccolò Corradini, Dario Castello, Johann Vierdanck a Johann Staden. Soubor usiluje o živou interpretaci těchto kompozic podloženou podrobným studiem dobových pramenů včetně odborných pojednání o způsobu zdobení, prováděcí praxi basso continua a dalších aspektech dobové interpretace. Důraz je kladen na znovuobjevování, zkoumání a uvádění dosud neznámých děl s úmyslem zprostředkovat co možná nejucelenější představu o typickém přístupu k ansámblové hře v 17. století. Les Cornets Noirs jsou laureátem mezinárodní hudební soutěže Concours Musica Antiqua při Festivalu van Vlaanderen v Bruggách z roku 2000.

[nggallery id=229]

Zpět na Magdalena

Les Cornets Noirs

The ensemble Les Cornets Noirs consists of musicians who met during their studies at the Schola Cantorum Basiliensis. The main group includes two cornetts, two violins, cello and organ, sometimes also involving singers and other instrumentalists. The principal interest of the ensemble is to present repertoire that features the cornett, hence its name. The “black cornett” is named after the black leather that was wrapped around the wooden instrument; it became a favored solo and ensemble instrument from the middle of the 16th to the end of the 17th century, particularly in Italy and in Germany.

Les Cornets Noirs

The repertoire played by Les Cornets Noirs is selected primarily from Italian and German composers of the 17th century, including Heinrich Schütz and Claudio Monteverdi, but also lesser-known composers such as Niccolò Corradini, Dario Castello, Johann Vierdanck, and Johann Staden. The aim of the group is to present this repertoire with a lively interpretation, developed through in-depth knowledge of the source materials of the time, including treatises on ornamentation, continuo playing, and other performance-practice issues. The group is particularly interested – as a result of their own research – in discovering and presenting hitherto unknown repertoire from this period in order to provide a more comprehensive view of the characteristics of 17th century ensemble music. Les Cornets Noirs were prizewinners at the Concours Musica Antiqua of the Festival van Vlaanderen in Bruges, 2000.

[nggallery id=229]

Back to Magdalena