CV Arnaud De Pasquale

Arnaud De Pasquale

Arnaud De Pasquale začal hrát na cembalo v útlém věku pod vedením Dominiqua Ferrana. Později studoval na pařížské konzervatoři u Oliviera Baumonta a Blandine Rannou, průpravu a cenné rady však získal také od dalších mistrů nástroje, jako jsou Pierre Hantaï, Blandine Verlet, Elisabeth Joyé, Skip Sempé, Laurent Stewart a Huguette Grémy-Chauliac. Arnaud De Pasquale je vyhledávaným sólistou a vystupuje jak v recitálech (Assas, Chartres, Neuchâtel ad.), tak s řadou prestižních orchestrů (Nice, Malta, Cannes). V poslední době spolupracuje s gambistkou Lucile Boulanger. Jejich první společná nahrávka (pro společnost Alpha) byla věnována Bachovým sonátám pro cembalo a violu da gamba a setkala se s nadšeným ohlasem kritiky (Diapason Découverte, Choc de Classica a Outstanding IRR). Arnaud je jedním ze zakládajících členů komorního souboru La Sainte Folie Fantastique, který roku 2013 obdržel ocenění Diapason Découverte za první nahrávku souboru („My Precious Manuscript“, také pro společnost Alpha). Od roku 2005 je Arnaud De Pasquale vedoucím sekce basso continua souboru Pygmalion (umělecký vedoucí Raphaël Pichon), se kterým pravidelně vystupuje a realizoval s ním řadu studiových i koncertních nahrávek. Pravidelně se podílí také na projektech Collegia Vocale Gent (Philippe Herreweghe) a souboru Correspondances (Sébastien Daucé).

Arnaud De Pasquale, Lucile Boulanger

Zpět na La Muse

Arnaud De Pasquale

Having begun on the harpsichord at a very young age with Dominique Ferran, Arnaud De Pasquale continued his studies at the Paris Conservatoire with Olivier Baumont and Blandine Rannou, and received further instruction from others, including Pierre Hantaï, Blandine Verlet, Elisabeth Joyé, Skip Sempé, Laurent Stewart, and Huguette Grémy-Chauliac. Arnaud De Pasquale is a sought-after soloist, having appeared in recitals (Assas, Chartres, Neuchâtel, etc.) and with various orchestras (Nice, Malta, Cannes). In recent years, he has collaborated with viol player Lucile Boulanger; their first recording (for Alpha) of J. S. Bach’s sonatas for viola da gamba and harpsichord received critical acclaim (Diapason Découverte, Choc de Classica, and Outstanding IRR). He is a member and co-founder of the chamber ensemble La Sainte Folie Fantastique with whom he received a Diapason Découverte in 2013 for their first recording (“My Precious Manuscript”, also on Alpha). Arnaud De Pasquale has played continuo in the ensemble Pygmalion (led by Raphaël Pichon) since its foundation in 2005, and has taken part in many concert and recording projects. He also regularly participates in performances with Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe) and the Correspondances ensemble (Sébastien Daucé).

Arnaud De Pasquale, Lucile Boulanger

Back to La Muse