CV Richard Šeda

Richard Šeda

Rodák z Dačic Richard Šeda absolvoval v roce 1996 na konzervatoři v Českých Budějovicích, kde studoval hru na trubku ve třídě Jiřího Pelikána. Již během studia se zajímal o starou hudbu a historicky poučenou interpretaci. S cinkem se poprvé setkal v roce 1998 na nahrávce Michnovy Loutny České Michaela Pospíšila, v jehož souboru Ritornello také získával první zkušenosti s nástrojem. Od roku 2005 se účastnil řady interpretačních kurzů v Praze a ve Francii, mimo jiné pod vedením francouzské cinkenistky Judith Pacquier, s jejímž souborem Les traversées baroques dnes účinkuje. Z dalších zahraničních souborů, s nimiž pravidelně spolupracuje, jmenujme například Concerto Copenhagen a operní projekt v Královské opeře v Kodani v roce 2009 pod vedením Larse Ulrika Mortensena nebo Ensemble Artaserse a evropské koncertní turné s kontratenoristou Philippem Jarousskym v roce 2013. V Rakousku je často zván ke spolupráci s Wiener Hofburgkapelle a Clemencic Consort (René Clemencic), v České republice spolupracuje zejména se soubory Cappella Mariana (Vojtěch Semerád) a Collegium Marianum (Jana Semerádová) a dále například Ensemble Inégal (Adam Viktora) a Collegium 1704 (Václav Luks).

Richard Šeda

V roce 2007 založil Richard Šeda soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. V roce 2016 vyšla souboru u Karmelitánského nakladatelství první nahrávka. CD s názvem „Da pacem Domine“ mapuje hudbu předbělohorských Čech.

Významnou část svého hudebního působení věnuje Richard Šeda rodným Dačicím. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a se svými žáky dosahuje úspěchů v celostátních soutěžích ZUŠ. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního festivalu barokních umění Dačické barokní dny, zabývá se hudebně badatelskou činností a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos ke zkoumání hudebních památek v Kroměřížském archivu je zmíněn v knize Jiřího Sehnala Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection.

Zpět na San Marco

Richard Šeda

A native of Dačice in South Bohemia, Richard Šeda graduated in 1996 from the Conservatory in České Budějovice where he had studied the trumpet in the class of Jiří Pelikán. During his studies had started exploring Early Music repertoires and performance practice. He first encountered the cornetto in 1998 on the recording of Adam Michna’s Bohemian Lute by Michael Pospíšil and his Ritornello with whom he also started to play the instrument. Since 2005 he has attended a number of workshops and masterclasses in Prague and in France, including a masterclass of Judith Pacquier with whose ensemble Les traversées baroques he frequently performs. Some of the other ensembles with whom he collaborates on regular basis are Larse Ulrik Mortensen’s Concerto Copenhagen (e.g. a production at the Royal Opera in Copenhagen in 2009) and Ensemble Artaserse (a European tour with the countertenor Philippe Jaroussky in 2013), Wiener Hofburgkapelle, and Clemencic Consort (René Clemencic). In the Czech Republic he appears most often with Cappella Mariana (Vojtěch Semerád) and Collegium Marianum (Jana Semerádová), but also with Ensemble Inégal (Adam Viktora), Collegium 1704 (Václav Luks), and others.

Richard Šeda

In 2007 Richard Šeda founded Capella Ornamentata which focuses on the music of the 16th and 17th centuries. Capella Ornamentata has appeared at many prestigious venues and festivals in the Czech Republic and elsewhere and has appeared on the Czech TV and Radio. 2016 has seen the release of the ensemble’s first CD recording, “Da pacem Domine”, which maps musical production in Bohemia prior to the Battle of White Mountain.

Richard Šeda also dedicates himself to the musical life in his native town of Dačice. He teaches the recorder and trumpet at the local Music School and his students have been successful at national competitions. He is a co-founder and programming director of the Dačice Days regional festival of Baroque arts and dedicates himself to research in archives and the edition of original sheet music. His contribution to the investigation of music preserved in the Kroměříž Archives is mentioned in Jiří Sehnal’s monograph Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection.

Back to San Marco