CV Singer Pur

Singer Pur

Soubor Singer Pur založila v roce 1991 pětice bývalých členů chlapeckého sboru při katedrále v Řezně, slavného Regensburger Domspatzen, odhodlaných povýšit a capella zpěv na jeden z cílů svého života. Později se k nim šťastným řízením osudu přidala ještě sopranistka a sextet brzy zvítězil v národní soutěži Deutscher Musikwettbewerb (1994). O rok později získali Singer Pur Grand Prix pro vokální soubory udělovanou mezinárodním hudebním festivalem Tampere ve Finsku. Díky těmto úspěchům se soubor brzy etabloval jako jeden z předních vokálních souborů v Německu a získal mezinárodní uznání.

Repertoár Singer Pur nepodléhá žánrovým ani dobovým omezením. Programy souboru zahrnují hudbu od středověku až po modernu 20. století, řadu skladeb a úprav komponovaných souboru přímo na míru, různé typy improvizace a projekty ve spolupráci s hudebníky různých žánrových zaměření, z nichž uveďme alespoň The Hilliard Ensemble, skladatele a jazzového klarinetistu Michaela Riesslera, klarinetistu Davida Orlowského a orchestry jako Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu a Symfonický orchestr Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem.

Singer Pur

Diskografie Singer Pur čítá přes 25 CD nahrávek, z nichž mnohé získaly prestižní ocenění jako „Le Choc de l’Année“ časopisu Le Monde de la Musique (dvakrát) a cenu „ECHO Klassik“ (v letech 2005, 2007 a 2011). Členové Singer Pur se dlouhodobě věnují práci s mladými hudebníky, lektorují na mezinárodních interpretačních kurzech a podílejí se na vzdělávacích projektech jako Europa Cantat, AMJ a Rhapsody in School.

[nggallery id=250]

V roce 2008 přidělilo Město Regensburg souboru cenu za přínos v oblasti kultury. V roce 2013 získali Singer prestižní cenu Caeciliaprijs, udělovanou Belgickou asociací hudebních kritiků, a Hudební cenu Bavorské vlády. V roce 2014 obdrželi Cenu Fritze Gollera a Cenu Friedricha Baura od Bavorské akademie výtvarných umění. V roce 2015 byl souboru udělen titul „Velvyslanců Přátel borového zpěvu v Evropě“.

Zpět na La Serenissima

Singer Pur

Singer Pur was founded in 1991 by five former members of the famous Regensburger Domspatzen boys’ choir who resolved to make a cappella singing the focus of their lives. A fortunate personal circumstance later brought a soprano into their ranks and the sextet soon won the first prize in the 1994 Deutscher Musikwettbewerb national competition and a year later the Grand Prix for vocal ensembles at the international Tampere Music Festival in Finland, becoming a leading vocal group in Germany and quickly establishing an international career and reputation.

There are no stylistic limitations to Singer Pur’s repertoire. Its programs include music from the Middle Ages to the avant-garde, a host of compositions and arrangements written especially for the group, various types of improvisation, and projects in collaboration with musicians such as The Hilliard Ensemble, the composer and jazz clarinet player Michael Riessler, or the clarinet player David Orlowsky, and orchestras including the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin and the Sinfonieorchester des WDR Cologne.

Singer Pur

The discography of Singer Pur comprises more than 25 CDs, many of which have received prestigious awards such as “Le Choc de l’Année” by Le Monde de la Musique (twice) and the “ECHO Klassik” award (in 2005, 2007, and 2011). For several years Singer Pur has supported young musicians, lecturing at international workshops such as Europa Cantat, AMJ, and Rhapsody in School.

[nggallery id=250]

In 2008, the City of Regensburg bestowed its Cultural Award on Singer Pur. In 2013 the ensemble received the prestigious Caeciliaprijs awarded by the Association of Belgian Music Press and the Bavarian State Prize for Music. In 2014 it was the Fritz-Goller-Award and the Friedrich-Baur-Award of the Bavarian Academy of Fine Arts and in 2015 the title “Ambassadors for the Friends of Choral Music in Europe” was bestowed on Singer Pur.

Back to La Serenissima