CV Andrea Friggi

[:cz]

Andrea Friggi

Andrea Friggi se narodil v Miláně v roce 1979, kde v roce 2003 získal svůj první doktorát v oboru klasické filologie (řecká paleografie). Doktorský titul obdržel také na Univerzitě v Turíně, kde se zaměřil zejména na byzantskou filologii. Badatelské a publikační činnosti v těchto oborech se nadále věnuje.

Andrea Friggi

Hru na varhany a cembalo a interpretaci basso continua studoval nejprve u Edoarda Bellottiho a Stefana Demicheliho a zúčastnil se mistrovských kurzů René Clemencice a Luigi F. Tagliaviniho. V roce 2007 přesídlil do Nizozemí, kde dále studoval u Menna van Delfta na konzervatoři v Amsterdamu a později také u Boba van Asperena, Richarda Egarra a Thérèse de Goede.

Jako sólista, dirigent a hráč basso continua vystupoval v řadě prestižních koncertních síní a spolupracoval se soubory jako Dolce & Tempesta, Stile Galante, Sweelinck Baroque Orchestra a I Piccoli Olandesi. Nahrával pro společnosti Bongiovanni, Fuga Libera, Pan Classics a Glossa. V roce 2010 založil společně s flétnistkou Annou Stegmann Ensemble Odyssee a o rok později získal prestižní Huygens stipendium udílené nizozemskou vládou.

Od roku 2010 vyučuje Andrea Friggi hudební filologii na konzervatoři v Amsterdamu.

Zpět na Salón korunní princezny

[:en]

Andrea Friggi

Andrea Friggi was born in 1979 in Milan where he was awarded his first doctorate in 2003 in philology (Greek paleography); he also holds a PhD in Byzantine philology from the University of Turin. He pursues an intensive scholarly research and has published a number of articles.

Andrea Friggi

He studied organ, harpsichord, and basso continuo with Edoardo Bellotti and Stefano Demicheli and attended masterclasses with René Clemencic and Luigi F. Tagliavini. In 2007 he relocated to the Netherlands to study with Menno van Delft at the Conservatorium van Amsterdam and later with Bob van Asperen, Richard Egarr, and Thérèse de Goede.

He has performed as a soloist, ensemble leader, and basso continuo player at various prestigious venues and collaborated with ensembles such as Dolce & Tempesta, Stile Galante, the Sweelinck Baroque Orchestra, and I Piccoli Olandesi. He has recorded for Bongiovanni, Fuga Libera, Pan Classics, and Glossa. In 2010 he founded Ensemble Odyssee together with recorder player Anna Stegmann. In 2011 he was awarded the prestigious Huygens Scholarship from the Dutch government.

Since 2010, Andrea Friggi has taught Music Philology at the Conservatorium van Amsterdam.

Back to Music for the Crown Princess

[:]