CV Christine Schornsheim

[:cz]

Christine Schornsheim

Christine Schornsheim je jednou z nejuznávanějších hráček na klávesové nástroje. Vedle cembala hraje také na klavír a kladívkový klavír a její repertoár zahrnuje velkou část tvorby vrcholného baroka a klasicismu.

Byla hostem řady prestižních koncertních pódií a festivalů jako například Schwetzinger Festspiele, Schleswig-Holstein Musik Festival, Mostly Mozart v New Yorku, Europäisches Musikfest Stuttgart, Konzerthaus v Berlíně, Tage Alter Musik v Hernu a Klavierfestival Ruhr.

Christine Schornsheim

Na poli komorní hudby pravidelně spolupracuje s klavíristou a cembalistou Andreasem Staierem, gambiskou Hille Perl, violoncellistkou Kristin von der Goltz a flétnistou Michaelem Schmidt-Castorffem. V sezoně 2012/13 byla hostující sólistkou orchestru Akademie für Alte Musik Berlin. V roce 2014 přispěla řadou sólových recitálů a komorních programů k oslavám třísetletého výročí narození C. P. E. Bacha a navázala na dřívější spolupráci s Freiburským barokním orchestrem.

K četným nahrávkám Christine Schornsheim patří rozsáhlý projekt obsahující kompletní nahrávku Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha (Capriccio 2012). V roce 2005 vyšla její průlomová nahrávka kompletního díla J. Haydna pro sólové klávesové nástroje (Capriccio/WDR), která získala řadu ocenění jako „Diapason d’Or“ ve Francii, „Cenu německých kritiků“ a „ECHO Klassik“. Společně s Christophem Huntgeburthem pořídila první nahrávku Beethovenových děl pro flétnu a klavír. Ceněná nahrávka ve spolupráci s Andreasem Staierem představila Mozartovu tvorbu pro klávesové nástroje (Harmonia Mundi France). V roce 2009 vyšla kompletní nahrávka Haydnových koncertů pro klávesové nástroje pořízená ve spolupráci s Düsseldorfer Hofmusik (Capriccio/WDR) a ve stejném roce vznikla také nahrávka Bachových varhanních sonát v úpravě pro violu da gamba a cembalo – ve spolupráci s Hille Perl. V roce 2012 pořídila Christine Schornsheim nahrávku sólových klavírních a triových sonát Leopolda Mozart – společně s houslistou Rüdigerem Lotterem a cellistou Sebastianem Hessem (Oehms). K nejnovějším nahrávkám patří projekt zahrnující písňový repertoár z doby Mozarta, uskutečněný ve spolupráci s tenoristou Markusem Schäferem (Crystal Classics).

Christine Schornsheim je od roku 2012 profesorkou cembalové hry na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Christine Schornsheim

Christine Schornsheim has established a highly successful career as a performer of keyboard music mostly from the Baroque era. A renowned harpsichordist, she also appears in concert playing the hammerflügel, piano, and fortepiano.

She has appeared at prestigious concert series and festivals such as the Schwetzinger Festspiele, Schleswig-Holstein Musik Festival, Mostly Mozart in New York, Europäisches Musikfest Stuttgart, Konzerthaus Berlin, Tage Alter Musik in Herne, and Klavierfestival Ruhr.

Christine Schornsheim

Among her regular musical partners are the fortepianist and harpsichordist Andreas Staier, the viol player Hille Perl, Kristin von der Goltz on the cello, and Michael Schmidt-Castorff on the traverso. In the 2012/13 season she was the soloist of the Akademie für Alte Musik Berlin. In 2014 she contributed to the celebrations of the tricentenary of C. P. E. Bach’s birthday, giving many solo recitals and chamber music concerts, and in the same season she also resumed her collaboration as a soloist with the Freiburg Baroque Orchestra.

Among her numerous recordings counts the extensive project of the complete Well-Tempered Clavier by Bach (Capriccio 2012). In 2005, her breakthrough recording of Joseph Haydn’s complete keyboard solo works was published by Capriccio/WDR and awarded with a “Diapason d’Or” in France, the “Preis der Deutschen Schallplattenkritik” award, as well as the “ECHO Klassik” award. Together with Christoph Huntgeburth, she made the first recording of Beethoven works for flute and piano. A highly acclaimed recording project in collaboration with Andreas Staier featured Mozart’s keyboard works (Harmonia Mundi France). 2009 saw the release (Capriccio/WDR) of the complete keyboard concertos by Joseph Haydn, recorded together with Düsseldorfer Hofmusik. Tin 2009 she also made a recording, together with Hille Perl, of Bach’s organ sonatas arranged for viola da gamba and harpsichord. In 2012 she recorded a CD with the solo piano and trio sonatas by Leopold Mozart, together with Rüdiger Lotter on violin and Sebastian Hesse on the cello (Oehms). Her most recent recording projects include a CD with Lieder repertoire from Mozart’s time with Markus Schäfer (Crystal Classics).

Since 2002, Christine Schornsheim has held professorship at the University of Music and Performing Arts in Munich.

Back to Gallant Conversations

[:]