CV Collegium Marianum

[:cz]

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilo-vaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která zároveň hostuje jako sólistka u významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy jako jsou Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz. Významná je též spolupráce s loutkovým divadelním souborem Buchty a loutky, se kterým Collegium Marianum uvádí originální projekty (loutková opera Calisto nebo inscenace Händlovy pastorální opery Acis and Galatea).

Collegium Marianum

Soubor Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Utrecht Oude Muziek Festival, Musikfestspiele Potsdam, Mitte Europa, Festival de Sablé, Klang Vokal Dortmund, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již sedm jeho nahrávek: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti & sinfonie (IRR Outstanding, Diapason), F. Jiránek – Concertos (Tip Harmonie), J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie), Musici da camera (Tip Harmonie, Tip Editora) a J. A. Sehling – Vánoce v pražské katedrále (Tip Harmonie). Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon dále vznikla nahrávka J. D. Zelenky – Lamenta-tiones Jeremiæ Prophetæ (Tip Harmonie, Tip Editora). Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria a na vydání DVD Maddalena ai piedi di Cristo.

[nggallery id=259]

V letošním roce pořádá Collegium Marianum již sedmnáctý cyklus koncertní řady nazvané Barokní podvečery. Svou tematicky zaměřenou dramaturgií a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy představují Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale mezinárodním kontextu. Collegium Marianum je rezidenčním souborem Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

V lednu 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Zpět na Král nebes (11. 7. 2017)

Zpět na Slavnost pro krále Slunce (7. 8. 2017)

[:en]

Collegium Marianum

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on presenting the music of the seventeenth and eighteenth centuries, especially by composers who were born or active in central Europe. One of the few professional ensembles specialising in this field in the Czech Republic, Collegium Marianum not only gives musical performances, but regularly also stages scenic projects.

Since 1999 the ensemble has been under the artistic leadership of the traverso player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with some of the eminent European orchestras. Her active research together with her study of baroque gesture, declamation and dance, has enabled Semerádová to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and present multi-genre projects featuring baroque dance and theatre. Her unique, thematic programming has resulted in a number of modern-day premieres of historical music presented each year.

Collegium Marianum

The ensemble has collaborated with renowned European conductors, soloists, directors and choreographers such as Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory and Gudrun Skamletz. The ensemble has also maintained long-term collaboration with the Buchty a loutky theatre company, producing some highly original projects, such as F. Cavalli‘s opera Calisto or Händel´s Acis and Galatea staged with marionettes.

Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV as well as on the radio abroad. It regularly performs at music festivals and on prestigious stages both in the Czech Republic and elsewhere in Europe, including Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Utrecht Oude Muziek Festival, Musikfestspiele Potsdam, Mitte Europa, Festival de Sablé, Klang Vokal Dortmund, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, or Concentus Moraviae. In 2008 the ensemble started a successful collaboration with the Supraphon label. Within the “Music from Eighteenth-Century Prague” series it has launched seven recordings: Concertos & arias by J. J. I. Brentner, Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague, Concertos and sinfonias by F. Jiránek (IRR Outstanding, Diapason), Sepolcri by J. D. Zelenka (Harmonie Tip), Musici da camera (Harmonie Tip and Harmonie Editor’s Choice), J. A. Sehling – Christmas in Prague Cathedral and Concertos by F. Jiránek (Harmonie Tip). For Supraphon the ensemble has also made a recording of J. D. Zelenka’s Lamentationes Jeremiæ Prophetæ (Harmonie Tip and Harmonie Editor’s Choice). Besides its long-term collaboration with the Supraphon label, the ensemble has featured on the profile CD of the soprano Simona Houda-Šaturová Gloria and in a DVD recording of A. Caldara’s Maddalena ai piedi di Cristo.

[nggallery id=259]

Since 2001 Collegium Marianum has presented the concert cycle Baroque soirées. Due to its thematic programming and close interconnection with the historical spaces of Old Prague, the series is unique not only in the Czech, but international context. Collegium Marianum is the ensemble in residence of the international music festival Summer Festivities of Early Music.

In January 2010 Collegium Marianum was awarded with an honour for the credits of quality and for the general promotion of Czech music, presented by the International Music Council by UNESCO.

Back to King of Heavens (11. 7. 2017)

Back to Music for the Sun King (7. 8. 2017)

[:]