CV Ensemble Odyssee

[:cz]

Ensemble Odyssee

Od svého založení v roce 2010 usiluje Ensemble Odyssee o nalézání nových cest k interpretaci staré hudby. Znovuobjevování historického repertoáru a hluboký zájem o poučenou interpretaci se tak snoubí se zálibou v improvizaci a hudebním experimentátorství. Od roku 2013 jsou členy jádra souboru Anna Stegmann (zobcová flétna), Eva Saladin (housle), Georg Fritz (zobcová flétna a hoboj) a Andrea Friggi (cembalo), Ensemble Odyssee však vystupuje v různých formacích v závislosti na uváděném repertoáru. V roce 2011 získal soubor třetí cenu v prestižní mezinárodní soutěži Van Wassenaer Concours.

Ensemble Odyssee

Ensemble Odyssee pravidelně vystupuje v renomovaných koncertních sálech a řadách v Nizozemí, Německu, Belgii, Itálii a Rakousku, včetně festivalů, jako jsou Summerwinds Münsterland, Grachtenfestival Amsterdam, Kunsthalle Lingen festival, Noorderkerk Amsterdam, Minimekerk Brussels a koncerty v amsterdamském hudebním centru Muziekgebouw aan ‘tIJ Amsterdam.

V roce 2011 nahrál Ensemble Odyssee svoje první CD s hudbou méně známých neapolských skladatelů Pietra Marchitelliho a Antonia Fariny. V roce 2016 vyšlo u Glossy čtvrté CD souboru ve spolupráci s kontratenoristou Filippem Minecciou a ve stejném roce nahrál Ensemble Odyssee pro firmu Pan Classics své první komorní CD s koncerty pro šest fléten a dvě zobcové flétny anglického skladatele Williama Babella.

Zpět na Salón korunní princezny

[:en]

Ensemble Odyssee

Founded in 2010, Ensemble Odyssee seeks to discover new approaches to the interpretation of early music, combining strong interest in historical performance practice and a penchant for improvisation and musical experimentat. Since 2013 the core members have been by Anna Stegmann (recorder), Eva Saladin (violin), Georg Fritz (recorder, oboe), and Andrea Friggi (harpsichord), but the ensemble appears in diverse line-ups and repertoire. In 2011, Ensemble Odyssee took the third prize at the prestigious International Van Wassenaer Concours.

Ensemble Odyssee

Ensemble Odyssee performs regularly at prestigious venues and events in the Netherlands, Germany, Belgium, Italy, and Austria, including for example the Summerwinds Münsterland festival, Grachtenfestival Amsterdam, Kunsthalle Lingen, Noorderkerk Amsterdam, Minimekerk Brussels, and Muziekgebouw aan ‘tIJ Amsterdam.

In 2011, Ensemble Odyssee recorded their debut CD with music by Neapolitan composers such as Pietro Marchitelli and Antonio Farina. In 2016, Glossa released the ensemble’s fourth CD, in collaboration with countertenor Filippo Mineccia, and the same year saw the release on Pan Classics of Ensemble Odyssee’s first chamber music CD, featuring the concerti for six flutes and two recorders by the English composer William Babell.

Back to Music for the Crown Princess

[:]