CV Francois Joron

[:cz]

François Joron

François Joron získal hudební vzdělání nejprve jako člen a sólista chlapeckého sboru Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, s nímž se zúčastnil řady koncertních turné po celém světě. Poté studoval na konzervatoři v Abbeville pod vedením Cyrène Paparotti a Marcose Lourieira de Sà a na konzervatoři v Amiens u Jeana Philippa Courtise.

V roce 2009 vstoupil do sboru při Centru barokní hudby ve Versailles (dir. O. Schneebeli), kde se specializoval na interpretaci francouzského barokního repertoáru. V průběhu studia se zúčastnil řady operních projektů pod vedením významných osobností – například Amadis J.-B. Lullyho (dir. O. Schneebeli) v Opéra d’Avignon, Grétryho Andromaque (dir. H. Niquet) v Théâtre des Champs-Elysées, Dauvergneho Hercule Mourant (dir. C. Rousset) v Královské opeře Zámku ve Versailles nebo Amadis de Gaule J. C. Bacha (dir. J. Rhorer). Pravidelně účinkuje v Královské kapli Zámku ve Versailles. Poté, co absolvoval studium v Centru barokní hudby ve Versailles, si vzdělání dále rozšířil pod vedením Fusako Kondo na Konzervatoři pařížského regionu, a to zejména v oblasti písňového a operního repertoáru.

François Joron pravidelně vystupuje se soubory jako Correspondances (S. Daucé), Concert Spirituel (Hervé Niquet), Chapelle Rhénane (Benoît Haller) a Parlement de Musique (Martin Gester). Jako hostující sólista se objevuje v produkcích Centra barokní hudby ve Versailles. Mezi jeho angažmá z nedávné doby patří role Dona Sancheho v opeře Antonia Sacchiniho Chimène ou le Cid v divadle v Saint-Quentin-en-Yvelines a v opeře v Massy.

Zpět na Král nebes

[:en]

François Joron

François Joron began his musical training as member of the Petits Chanteurs à la Croix de Bois, later becoming the soloist of the choir with whom he toured extensively in various parts of the world. He then studied at the Abbeville Conservatoire with Cyrène Paparotti and Marcos Lourieiro de Sà, as well as at the Conservatoire of Amiens with Jean Philippe Courtis.

In 2009 went on to study at the Centre de Musique Baroque de Versailles (Musical Director Olivier Schneebeli) where he focused on the interpretation French Baroque style. During his training he participated in many productions with well-known conductors, such as Lully’s Amadis (conductor O. Schneebeli) at the Avignon Opera, Grétry’s Andromaque (conductor Hervé Niquet) at the Théâtre des Champs-Elysées in Paris, Dauvergne’s Hercule Mourant (conductor Christophe Rousset) at the Opéra Royal of the Château de Versailles, and J. C. Bach’s Amadis de Gaulle (conductor J. Rhorer). He regularly performs at the Chapelle Royale of the Château de Versailles. After receiving his diploma from the Centre de Musique Baroque de Versailles, he continued his studies at the Conservatory of the Paris Region with Fusako Kondo, with whom he also studied the Lieder and French mélodie, as well as the opera repertoire.

He performs regularly with Correspondances (S. Daucé), as a guest soloist with the Centre de Musique Baroque de Versailles, as well as Concert Spirituel (Hervé Niquet), the Chapelle Rhénane (Benoît Haller), and Parlement de Musique (Martin Gester). Recently he sang the role of Don Sanche in Antonio Sacchini’s opera Chimène ou le Cid at the Saint-Quentin-en-Yvelines theatre and at the Massy Opera.

Back to King of Heavens

[:]