CV Hofkapelle München

[:cz]

Hofkapelle München

Soubor Hofkapelle München je považován za předního interpreta staré hudby v Jižním Německu. Od znovuzaložení v roce 2009, kdy se uměleckým vedením stal houslista a dirigent Rüdiger Lotter, si Hofkapelle München vydobyla mezinárodní renomé. Interpretační umění souboru je vyzdvihováno především pro „dokonalé soustředění a zjevné potěšení ze společné hry“ (Süddeutsche Zeitung, 2013).

Hofkapelle München

K sólistům a dirigentům, kteří u souboru Hofkapelle München v nedávné době hostovali, patří Reinhard Goebel, Alessandro de Marchi, Dorothee Oberlinger, Hille Perl, Christiane Karg a Lawrence Zazzo. Orchestr dále pravidelně spolupracuje s vokálními tělesy jako Tölzer Knabenchor nebo Sbor Bavorského rozhlasu.

Jedním z dlouhodobých cílů souboru je znovuobjevování a uvádění historické hudby z oblasti Jižního Německa a Bavorska. Hofkapelle München se v minulosti pravidelně podílela na přípravě inscenací oper ze 17. a 18. století ve spolupráci s Divadelní akademií Augusta Everdinga. Jedním z vrcholů této spolupráce bylo uvedení opery Johanna Adolpha Hasseho Didone abbandonata v roce 2011 pod vedením Michaela Hofstettera. Inscenace opery Adelasia ed Aleramo Simona Mayra v roce 2013 v hudebním nastudování Andrease Speringa se taktéž setkala s nadšeným ohlasem.

V roce 2012 orchestr získal Cenu německých hudebních kritiků za CD nahrávku “Hasse Reloaded”, jež vznikla ve spolupráci s kontratenoristou Valerem Sabadusem. Následující nahrávka Bachových „Šesti Braniborských koncertů“ (2013) byla kritikou také vysoce ceněná a v roce 2014 vyšlo CD s názvem „Le Belle Immagini“. Nahrávka, na níž se podílel Valer Sabadus a dirigent Alessandro de Marchi, získala v roce 2015 ocenění „Echo Klassik“. V tomtéž roce vznikla nahrávka „Angel, Devil, Priest”, na níž se v sólových partech houslových koncertů Pietra Locatelliho, J.-M. Leclaira a Antonia Vivaldiho střídají francouzsko-arménská houslistka Chouchane Siranossian a Rüdiger Lotter.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Hofkapelle München

Hofkapelle München is widely considered to be the leading early music ensemble in Southern Germany. Since its restoration in 2009, under the artistic direction of violinist and conductor Rüdiger Lotter, Hofkapelle München has established an international reputation. According to Süddeutsche Zeitung (2013), the ensemble’s play is remarkable especially for the “wonderful concentration and obvious pleasure they take form playing”.

Hofkapelle München

Among the artists who have made guest appearances with the Hofkapelle München are Reinhard Goebel, Alessandro de Marchi, Dorothee Oberlinger, Hille Perl, Christiane Karg, and Lawrence Zazzo. The orchestra also regularly performs with choirs such as Tölzer Knabenchor and the Bavarian Radio Choir.

One of the long-term aims of the ensemble is the rediscovery of the rich musical heritage of Bavaria. Hofkapelle München also used to regularly collaborate with the August Everding Theatre Academy of Bavaria on productions of 17th- and 18th-century operatic repertoire. One of the highlights of the association was the 2011 production of Johann Adolph Hasse’s opera Didone Abbandonata under the baton of Michael Hofstetter. The ensemble’s 2013 production of Adelasia ed Aleramo by Simon Mayr, under the baton of Andreas Spering, was also a great success.

In 2012, the orchestra received the German Record Critics’ Award for their CD “Hasse Reloaded”, recorded in collaboration with the countertenor Valer Sabadus. The following recording project of the “Six Brandenburg Concertos” (2013) also received critical acclaim. 2014 saw the release of “Le Belle Immagini”, a CD recorded in collaboration with Valer Sabadus and Alessandro de Marchi as conductor which was awarded the “Echo Klassik” award in 2015. In 2015 the ensemble recorded a new CD entitled “Angel, Devil, Priest” with violin concertos of Locatelli, Leclair, and Vivaldi on which the solo parts are played alternately by the French-Armenian violinist Chouchane Siranossian and Rüdiger Lotter.

Back to Gallant Conversations

[:]