CV Jodie Devos

[:cz]

Jodie Devos

Jodie Devos studovala u Benoîta Giauxe a Élise Gäbele v Namuru a poté na Královské hudební akademii v Londýně ve třídě Lillian Watson. Zúčastnila se také mistrovských kurzů H. Deutsche, C. Eda-Pierre a M. Minkowského. Těší se podpoře od nadací Do Musica a Thirionet.

Jodie Devos

V roce 2014 získala druhou cenu a cenu publika v prestižní Soutěži královny Elisabeth v Bruselu. Nominace na cenu „Mladý talent“ v roce 2015, již udělje společnost International Classical Music Awards, jí přinesla spolupráci s předními dirigenty, jako jsou Paolo Arrivabeni, Roland Boer, Laurent Campellone, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcon, Dmitri Jurowski, Enrique Mazzola, Marc Minkowski, Christophe Rousset a Guy van Waas.

V roce 2014 se stala členkou Akademie při pařížské Komické opeře, kde se představila ve Straussově Netopýrovi (jako Ida a poté Adèle) a v operetě Les Mousquetaires au Couvent Louise Varneye. Vystupovala také například v Královské valonské opeře jako Rosina v Rossiniho Lazebníkovi sevillském v Opeře v Montpellieru, v Ravelově opeře L’Enfant et les sortilèges (jako Oheň, Slavík a Princezna), v L’Hirondelle inattendue Simona Lakse a v Offenbachově Geneviève de Brabant.

Jodie Devos se představila na mnoha recitálech a koncertech v Belgii, Francii, Německu, Indii, Kanadě, Polsku a Brazílii. Byla také hostem řady festivalů jako Festival ve Stavelotu, Juillet Musical de Saint-Hubert, Le Estivales de musique en Médoc a festival v Saint-Riquier. Její koncertní vystoupení zahrnují účinkování v L’Enfant et les Sortilèges, v operetě Monsieur Beaucaire A. Messagera s Filharmonickým orchestrem Francouzského rozhlasu, v Rameauově Pygmalion, pod taktovkou Christopha Rousseta v Postupimi, v Mahlerově 4. symfonii a v Mozartově Requiem s Národním belgickým orchestrem.

K plánovaným angažmá patří role Eurydiky v Offenbachově Orfeovi v podsvětí, Zuzanky ve Figarově svatbě a Komtesa Adèle v Rossiho Le Comte Ory, to vše v Královské valonské opeře. Vystoupí také v Lakmé (titulní role) v Tours, v Le Comte Ory a Gounodově La Nonne Sanglante v Komické opeře v Paříži, v Rameauově Pygmalion v Innsbrucku, Debussyho Pelleasovi a Melisandě v Pařížské národní opeře a jako Blonda v Mozartově Únosu ze Serajlu v Opeře v Monte Carlu.

Zpět na Slavnost pro krále Slunce

[:en]

Jodie Devos

Following her studies with Benoît Giaux and Élise Gäbele in Namur, Jodie Devos obtained a degree from the Royal Academy of Music in London in 2013 where she had studied in Lillian Watson’s class. She has also attended master classes by H. Deutsch, C. Eda-Pierre, or M. Minkowski. She has been generously supported by the Do Musica and Thirionet foundations.

Jodie Devos

In 2014 she was awarded the second prize and the audience prize at the prestigious Queen Elisabeth Competition in Brussels. In 2015 she was nominated Artiste Jeune Talent for the year 2015 by the International Classical Music Awards (ICMA). Since then she has been invited to work with renowned coductors such as Paolo Arrivabeni, Roland Boer, Laurent Campellone, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcon, Dmitri Jurowski, Enrique Mazzola, Marc Minkowski, Christophe Rousset and Guy van Waas.

In 2014 she joined the Academy of the Opéra Comique in Paris where she appeared in Strauss’s Die Fledermauss (as Ida and subsequently Adèle) and in Les Mousquetaires au Couvent by Louis Varney. She has also sung at the Opéra Royal de Wallonie in Rossini’s The Barber of Seville (Rosina), at the Opéra of Montpellier in Ravel’s L’Enfant et les sortilèges (le Feu, le Rossignol and la Princesse) and in L’Hirondelle inattendue by Simon Laks as well as in Geneviève de Brabant by Offenbach.

Jodie Devos has given numerous recitals and concerts in Belgium, France, Germany, the Netherlands, India, Canada, Poland, and Brasil. She has also been guest at a number of festivals such as Festival musical de Stavelot, Juillet Musical de Saint-Hubert, Le Estivales de musique en Médoc, and Saint-Riquier. Her concert performances include appearances in L’Enfant et les Sortilèges, in Monsieur Beaucaire by A. Messager with the Orchestre Philharmonique de Radio France, in Pygmalion by Rameau conducted by Christophe Rousset at Potsdam, in Mahler’s 4th Symphony and Mozart’s Requiem with the Orchestre national de Belgique.

Her plans for the near future include the roles of Eurydice in Orphée aux Enfers by Offenbach, Susanna in Le nozze di Figaro, and Comtesse Adèle in Le Comte Ory by G. Rossi, all at the Opéra Royal de Wallonie. She will also appear in Lakmé (title role) in Tours, Le Comte Ory and La Nonne Sanglante by Gounod at the Opéra Comique in Paris, in Rameau’s Pygmalion in Innsbruck, Debussy’s Pelléas et Mélisande at the Opéra de Paris, and as Blondchen in Mozart’s The Abduction from the Seraglio at the Opéra de Monte Carlo.

Back to Music for the Sun King

[:]