CV Lisandro Abadie

[:cz]

Lisandro Abadie

Lisandro Abadie pochází z Buenos Aires, kde byl jeho prvním učitelem zpěvu Sergio Pelacani. Následovala hudební studia and basilejské Schole Cantorum ve třídě Evelyn Tubb a na Vysoké hudební škole v Luzernu, kde se školil pod vedením Petera Brechbühlera. Je držitelem ocenění Edwin Fischer Gedenkpreis z roku 2006 a v roce 2008 byl finalistou Händelovy pěvecké soutěže v Londýně.

Lisandro Abadie

Jako sólista spolupracoval s význačnými dirigenty a umělci, jako jsou William Christie (v Purcellově The Fairy Queen v Aix-en-Provence, Sant’Alessio Stefana Landiho a během několika turné s Les Arts Florisants, kde se představil v dílech Lamberta a Charpentiera), Facundo Agudin (Mozartovy Così fan tutte, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Requiem a Faurého a Pucciniho Messa di Gloria), Laurence Cummings (Händelův Belshazzar, Theodora, Messiah a Siroe), Christophe Rousset (Pergolesiho San Guglielmo), Hervé Niquet (Sémélé M. Maraise), Anthony Rooley (The Passions Williama Hayese; také CD nahrávka oceněná „Choc de Classica“), Václav Luks (Bachovy Matoušovy pašije a Händelovo Vzkříšení), Paul Agnew (Purcellovy Songs & Catches a kompletní provedení Monteverdiho madrigalů) a Douglas Bostock (Smetanova Prodaná nevěsta). Spolupracoval se soubory jako Les Arts Florissants, Collegium 1704, The Orchestra of the Age of Enlightenment, Les Talens Lyriques, Le Poème Harmonique, Il Complesso Barocco, La Risonanza, La Tempête, Le Concert Étranger, a Ensemble Inégal a pravidelně vystupuje s klavíristou Paulem Suitsem.

V roce 2013 debutoval v Lausannské opeře jako Le Mage du Maghreb v Aladinově kouzelné lampě Nina Roty. V roce 2014 se představil v inscenaci Händelovy opery Riccardo Primo, v nastudování Benjamina Lazara pro Mezinárodní Händelův festival v Karlsruhe, vystoupil v Bachových Matoušových pašijích v amsterdamském sále Concertgebouw a v Janových pašijích s Liverpoolskou filharmonií a ztvárnil roli Arganta v Händelově Rinaldovi v Národním divadle v Praze. V této sezoně se účastnil turné v Evropě a USA se soubory Les Arts Florissants, Capriccio Stravagante, Collegium 1704 a dirigenty jako Facundo Agudin, Andreas Spering a Laurence Cummings.

[nggallery id=261]

Diskografie Lisandra Abadie zahrnuje nahrávky Händelovy opery Siroe a Monteverdiho madrigalů, CD s názvem „Hudba pro královnu Caroline“, kompilaci „Airs sérieux et à boire“, nahrávky Pašijí Williama Hayese, Schumanova oratoria Der Rose Pilgerfahrt, Händelovy kantáty Aci, Galatea e Polifemo a kompilaci s názvem „The Tempest“, inspirovanou dramatem W. Shakespeara. K plánům pro nadcházející patří operní inscenace Vivaldiho Arsildy v nastudování Václava Lukse a Maraisovy Alcione pod vedením Jordi Savalla.

Zpět na Král nebes

[:en]

Lisandro Abadie

Lisandro Abadie was born in Buenos Aires where he took his first singing lessons from Sergio Pelacani, following with studies at the Schola Cantorum Basiliensis where he graduated from the class of Evelyn Tubb and a degree from the Musikhochschule Luzern where he studied with Peter Brechbühler. He was awarded the Edwin Fischer Gedenkpreis in 2006 and was a finalist of the Haendel Singing Competition in 2008.

Lisandro Abadie

As a soloist he has worked with such renowned conductors and artists as William Christie (in Purcell’s The Fairy Queen in Aix-en-Provence, Stefano Landi’s Sant’Alessio, and on several tours with Les Arts Florisants performing music by Lambert and Charpentier), with Facundo Agudin (Mozart’s Così fan tutte, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Requiem and Fauré and Puccini’s Messa di Gloria), Laurence Cummings (Haendel’s Belshazzar, Theodora, Messiah, and Siroe), Christophe Rousset (Pergolesi’s San Guglielmo), Hervé Niquet (Sémélé by Marais), Anthony Rooley (The Passions by William Hayes; also a CD recording awarded with a “Choc de Classica”), Václav Luks (Bach’s St Matthew Passion and Haendel’s La Resurrezione), Paul Agnew (Songs & Catches by Purcell and the complete madrigals by Monteverdi), and Douglas Bostock (Smetana, The Bartered Bride). He has collaborated with ensembles such as Les Arts Florissants, Collegium 1704, The Orchestra of the Age of Enlightenment, Les Talens Lyriques, Le Poème Harmonique, Il Complesso Barocco, La Risonanza, La Tempête, Le Concert Étranger, Ensemble Inégal, and regularly performs with the pianist and composer Paul Suits.

2013 marked his debut at the Opéra de Lausanne as Le Mage du Maghreb in Nino Rota’s Aladin et la lampe merveilleuse. In 2014 he sang in Haendel’s Riccardo Primo, staged by Benjamin Lazar at the International Haendel Festival in Karlsruhe, performed Bach’s St Matthew Passion at the Concertgebouw Amsterdam as well as St John Passion with the Liverpool Philharmonic Orchestra, and created the role of Argante in Haendel’s Rinaldo at the National Theatre in Prague. The current season has taken him on tours in Europe and the USA with Les Arts Florissants, Capriccio Stravagante, Collegium 1704, Facundo Agudin, Andreas Spering, and Laurence Cummings.

[nggallery id=261]

His discography includes recordings of Haendel’s Siroe, Monteverdi’s Madrigals, a CD featuring Haendel’s “Music for Queen Caroline”, a compilation titled “Airs sérieux et à boire”, William Hayes’s The Passions, Schuman’s oratorio Der Rose Pilgerfahrt, Haendel’s dramatic cantata Aci, Galatea e Polifemo, a compilation of music inspired by Shakespeare, “The Tempest”. His plans for 2017 include operatic production of Vivaldi’s Arsilda with Václav Luks as well as Marais’ Alcione with Jordi Savall.

Back to King of Heavens

[:]