CV Rüdiger Lotter

[:cz]

Rüdiger Lotter

Houslista Rüdiger Lotter je jedním z předních interpretů staré hudby. Newyorský deník The Herald Tribune jej vyzdvihuje jako „dokonale vytříbeného propagátora dobové interpretace“ a jeho sólové CD nahrávky se taktéž setkaly s nadšeným ohlasem. Westdeutscher Rundfunk ocenil jeho nahrávku Bachových sonát pro sólové housle jako nejoriginálnější současnou nahrávku; recenzent časopisu The Early Music Review považuje Lotterovu interpretaci za nejlepší nahrávku všech dob: „Musel jsem psaní recenze odložit v naději, že se mi vybaví slova, jimiž by bylo možné vystihnout výjimečnost Lotterova přístupu.“

Rüdiger Lotter

Jako sólista, zakládající člen komorního souboru Lyriarte či jako člen Einsteinova klavírního tria je Rüdiger Lotter pravidelným hostem na předních festivalech v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Je laureátem prestižní soutěže Premio Bonporti Competition v italském Roveretu a mezinárodní soutěže Heinricha Schmelzera v rakouském Stift Melku.

V roce 2007 byl hostujícím profesorem na Vysoké hudební škole v Trossingenu, v roce 2009 spolupracoval s Annou Viebrock při nastudování inscenace s názvem „Die Bügelfalte des Himmels“ pro Schauspielhaus v Basileji. Ve stejném roce jej John Neumeier přizval, aby se stal sólistou premiérového představení baletní produkce „Orpheus“ v Hamburku. Od roku 2010 diriguje Rüdiger Lotter Symfonický orchestr Západoněmeckého rozhlasu v pravidelném pořadu „Klassik Heute“, od roku 2011 umělecky zaštiťuje projekty festivalového orchestru na Zámku Ludwigsburg a od roku 2009 je uměleckým vedoucím Hofkapelle München. Jako umělecký ředitel mnichovské Společnosti Johanna Adolpha Hasseho se intenzivně věnuje propagaci Hasseho hudby. Na jeho popud například vznikla v roce 2011 inscenace skladatelovy opery Didone abbandonata v mnichovském Prinzregententheater.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Rüdiger Lotter

Violinist Rüdiger Lotter is one of the leading musicians in the field of early music. The Herald Tribune hails him as “an exquisitely refined exponent of period playing”, and the CDs he has recorded to date have received enthusiastic critical acclaim. The West German Radio presented his recent recording of Bach’s solo sonatas as the most interesting interpretation currently available on CD; the reviewer at The Early Music Review considered his Bach among the best interpretations of all times: “I have put off writing this review, hoping sufficient words would occur to me to convey what it is that is so striking”.

Rüdiger Lotter

As a soloist, as founding member of the chamber ensemble Lyriarte, or as member of Einstein Piano Trio Rüdiger Lotter appears regularly at major festivals in Germany, Austria, and Switzerland. He is a laureate of the renowned Premio Bonporti Competition in Rovereto in Italy and at the international Heinrich Schmelzer competition in Stift Melk, Austria.

In 2007 Lotter was a visiting professor at the Trossingen College of Music, and in 2009 he collaborated with Anna Viebrock at the Basel Schauspielhaus, serving as the musical director of a production entitled “Die Bügelfalte des Himmels”. In the same year John Neumeier summoned him to Hamburg to appear as a soloist at the opening night of the ballet production “Orpheus”. Since 2010 Rüdiger Lotter has conducted the West German Radio Symphony Orchestra as part of the series “Klassik Heute”. He has been in charge of projects with the Orchestra of the Schloss Ludwigsburg Festival since 2011, and has served as the artistic director of Hofkapelle München since 2009. As the artistic director of the Munich Hasse Society he also dedicates himself to the revival of the music of Johann Adolph Hasse. At his initiative, Hasse’s opera Didone Abbandonata was staged in Prinzregententheater in Munich in 2011.

Back to Gallant Conversations

[:]