CV Barbara Maria Willi

Barbara Maria Willi studovala cembalo ve Freiburku a Štrasburku, poté obor cembalo/kladívkový klavír u Kennetha Gilberta a provozovací praxi staré hudby u Nikolause Harnoncourta na Mozarteu v Salcburku. V roce 1995 získala významnou Prix d’encouragement-special mention v cembalové soutěži v Bruggách. Jako cembalistka a interpretka na historický hammerklavier spolupracovala například s Magdalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Martinou Jankovou, Janou Bouškovou, Annegret Siedel, Erichem Höbarthem, Ericem Hoeprichem, Thierry Grégoirem či Jiřím Bártou. Barbara Maria Willi byla v roce 2005 členkou komise Mezinárodní cembalové souteže v rámci Pražského jara. Je dramaturgyní významného festivalu Concentus Moraviae a spolu s agenturou Central European Music Agency založila cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí… V roce 2002 získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci O stylu generálního basu v 17. století. V současné dobĕ je docentkou na JAMU v Brně, založila a vede zde cembalovou třídu.

Zpět na Dulce novumque melos

 

Barbara Maria Willi studied harpsichord performance in Freiburg and Strasbourg, then she studied harpsichord/fortepiano with Kenneth Gilbert and early music performance practice with Nikolaus Harnoncourt at the Mozarteum in Salzburg. In 1995 she won the prestigious Prix d’encouragement-special mention at the harpsichord competition in Bruges. As a harpsichordist and interpreter on the fortepiano, she has collaborated with artists including Magdalena Kožená, Sergio Azzolini, Martina Janková, Jana Boušková, Annegret Siedel, Erich Höbarth, Eric Hoeprich, Thierry Grégoire and Jiří Bárta. In 2005 Barbara Maria Willi was a member of the jury of the Prague Spring International Harpsichord Competition. She is the programming director of the important festival Concentus Moraviae, and together with the Central European Music Agency she has founded a cycle of early music concerts in Brno with the title Barbara Maria Willi Presents… In 2002 she earned her doctorate at the School of Liberal Arts of Masaryk University in Brno for her dissertation On the Style of Thoroughbass in the 17th Century. At present she is an instructor at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno, where she has established and leads her own harpsichord studio.

Back to Dolce novumque melos