CV Doron David Sherwin

Doron David Sherwin

Doron ScherwinDoron David Sherwin, označovaný jako „jeden z nejlepších světových instrumentalistů“, vystupoval od r. 1984, kdy odešel z rodné Kalifornie, v řadě zemí světa. V průběhu uplynulých let působil po boku Bruce Dickeyho, jenž byl původně Sherwinovým učitelem, v řadě mezinárodně proslulých evropských souborů, jako jsou například Hespérion XXI, Amsterdam Baroque Orchestra, Taverner Players, Hilliard Ensemble, Cantus Cölln, ale především Concerto Palatino, považované za jeden z předních souborů zaměřených na ranou žesťovou hudbu a na hudbu 17. stol. vůbec.

Doron D. Sherwin je nejenom vyhledávaným sólistou a ansámblovým hráčem na cink, ale zejména vysoce uznávaným specialistou na improvizační techniky od středověku po různé formy jazzu. Jeho hluboce expresivní interpretační styl vycházející z respektování a důvěrné znalosti virtuózních interpretačních stylů minulosti, se stal působivým a nezaměnitelným prvkem koncertních i nahrávacích projektů souborů nové g enerace, z nichž jmenujme například Arpeggiatu, Capriccio Stravagante, Oltremontano, Odhecaton, Concerto Italiano, La Venexianu nebo La Reverdie.

Zpět na Dulce novumque melosDoron David Sherwin

Doron ScherwinDescribed as „one of the world’s best instrumentalists“, Doron David Sherwin has performed throughout the world on the cornetto since leaving his native California in 1984.  A pupil of Bruce Dickey, he has regularly performed and recorded alongside Dickey for over 25 years in numerous internationally acclaimed European ensembles such as Hespérion XXI, the Amsterdam Baroque Orchestra, the Taverner Players, the Hilliard Ensemble, Cantus Cölln, and particularly as a member of Concerto Palatino, universally recognized as one of the principal ensembles for early brass music and indeed for 17th-century music in general.

Highly sought after as a specialist in the improvisational traditions of music from the Middle Ages to jazz, his uniquely expressive performing style, inspired by a profound respect and intimate knowledge of the performing traditions of past generations of virtuosi, has become a lively and unmistakable element of the concerts and recordings of a new generation of ensembles such as Arpeggiata, Capriccio Stravagante, Oltremontano, Odhecaton, Concerto Italiano, La Venexiana, and La Reverdie.

Back to Dolce novumque melos