CV Il Trionfo del Tempo

Soubor Il Trionfo del Tempo byl založen na popud Stefana Dewitteho, někdejšího ředitele festivalu Musica Antiqua Bruges. V rámci festivalu se pak ansámbl představil pod vedením Jana van Elsackera s programem Orfeus v roce 2007, přičemž jejich vystoupení bylo velmi vřele přijato jak publikem, tak také kritikou. Tento úspěch jim otevřel cestu ke koncertním pódiím v  Nizozemí a později také na přední festivaly staré hudby (Antverpy, Utrecht atd.) a zahraniční turné do Francie a Německa. V roce 2009 Il Trionfo del Tempo natočili své první CD u firmy etcetera. Kromě svých základních členů – Jana van Elsackera, Barta Rodynse, Maie Silberstein, Thomase Boyse a Liesji Vanmassenhove – se soubor příležitostně rozšiřuje o další skvělé hudebníky: Dorona Davida Sherwina, Simena van Mechelen, Paulinu van Laarhoven, Grieta Cornelise, Claire Lefilliâtre a Michaela Rienera. Repertoár Il Trionfo del Tempo tkví zejména v raném italském baroku.

 

Zpět na Il Canto d´Orfeo

Il Trionfo del Tempo was created to the request of Mr. Stefan Dewitte, the former Director of the Festival “Musica Antiqua Bruges”. This approach made the leading person of the ensemble Jan Van Elsacker bring a program on theme “Orfeus” to the festival in Bruges in2007 series. The starting project Il Canto d´Orfeo was well acclaimed by both the audience and the critiques. The success was followed by appearance on many of the concert podiums in Netherlands and later in other foremost festivals of early music (Antwerp, Utrecht etc.) orconcerts abroad (France, Germany). In 2009 Il Trionfo del Tempo recorded its first CD with the label “etcetera”. The ensemble with its 5 crucial members (Jan Van Elsacker, Bart Rodyns, Maia Silberstein, Thomas Boyse and Liesje Vanmassenhove) occasionally cooperates with foremost artists such as Doron David Sherwin, Simen Van Mechelen, Paulina Van Laarhoven, Griet Cornelis, Claire Lefilliâtre or Michaela Riener. The repertoire of Il Trionfo del Tempo mostly involves early Italian Baroque.

Back to programme