CV Les Lunaisiens

Ensemble Lunaisiens vznikl v roce 2004 ze společné iniciativy Arnauda Marzoratiho (baryton) a Jean-François Novelliho (tenor), kteří jsou oba absolventy Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse v Paříži a držiteli ocenění pro mladé talentované umělce udělovaného uměleckou asociací Adami v Cannes. Jedinečný, kritikou oceňovaný zvuk souboru je výsledkem spojení těchto dvou uměleckých osobností s vynikajícím bassem continuem – ve složení Bertrand Cuiller (klávesové nástroje) a Isabelle Saint-Yves (viola da gamba) – a spolupráce s dalšími hudebníky, jako jsou Jaël Azzaretti a Camille Poul (soprán), Stéphanie Paulet a Bérengère Maillard (housle) nebo Daniel Isoir (klavír).

Po úspěšném debutu na festivalu v Château-Thierry, kam se doposud pravidelně vrací, vystupovali Lunaisiens mimo jiné na festivalech Printemps des Arts v Nantes, Sinfonia en Périgord, Festival Baroque v Pontoise, v rámci hudebního podzimu v Centru barokní hudby ve Versailles a pařížského cyklu Concerts Parisiens. Rok 2009 proběhl ve znamení několika rozsáhlých projektů, k nimž patřilo zejména nastudování písní Antoina Sahlera na texty de La Fontainových prostopášných příběhů (Contes), a první operní projekt souboru, jímž byla Grétryho Zémire et Azor ve spolupráci s nadací Royaumont a nahrávací společností Alpha production.

První CD Ensemble Lunaisiens věnované kantátám Jean-Baptisty Stucka vydala společnost Alpha koncem roku 2007, další nahrávka, pořízená v roce 2010, obsahuje písňovou tvorbu z období Francouzské revoluce.

Zpět na Král přichází

Ensemble Lunaisiens was established in 2004 by Arnaud Marzorati (bariton) and Jean-François Novelli (tenor) who both are graduates of Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse in Paris and holders of the Adami Association prize for young upcoming artists. The ensemble’s unique sound is based on the collaboration of these two artistic personages with a basso continuo of outstanding qualities, provided by Bertrand Cuiller (keyboard instruments) and Isabelle Saint-Yves (viola da gamba), and other foremost musicians of their generation, such as the sopranos Jaël Azzaretti and Camille Poul, the violinists Stéphanie Paulet and Bérengère Maillard, or the pianist Daniel Isoir.

Following their successful debut at the Château-Thierry festival, of which they have become permanent guests, Les Lunaisiens have appeared at festivals such as the Printemps des Arts de Nantes, Sinfonia en Périgord, Festival Baroque de Pontoise, within the concert series of the Centre de Musique Baroque de Versailles and Concerts Parisiens. The highlights of 2009 were the performance of the song cycle by Antoine Sahler based on de La Fontain’s licentious stories (Contes) and the first operatic project of the ensemble – André Gréty’s  Zémire et Azor produced in collaboration with the Royaumont foundation and the Alpha Production label.

The first CD recording of Ensemble Lunaisiens, issued from Alpha Production at the end of 2007, was dedicated to the cantatas of Jean-Baptiste Stuck, the following CD, recorded in 2010, comprises songs of the French Revolution.

Back to Here Comes the King