Letní slavnosti staré hudby

Akademie Versailles v Praze

mezinárodní mistrovské interpretační kurzyfrancouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty

7.–11. března 2018
Hudební a taneční fakulta AMU
Lichtenštejnský palác, Praha 1

 

LEKTOŘI
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Jory Vinikour – cembalo a basso continuo
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny
Barbara Nestola – deklamace, rétorika, výslovnost staré italštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

Podrobnější informace zde

 
 

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
19. mezinárodní hudební festival

10. července – 8. srpna 2018

MEDITERRANEO

 

Program bude putováním po široce inspirativním prostoru Středozemí – Mediterranea, plném slunečního svitu, omamných vůní
a jižního temperamentu.

Vypravte se s námi do stínu olivovníku!

Program celého festivalu bude zveřejněn
ve čtvrtek 26. dubna 2018,
kdy bude zahájen předprodej vstupenek.