Letní slavnosti staré hudby

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
18. mezinárodní hudební festival

11. července – 7. srpna 2017

VERSAILLES

 
Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnuje Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie. Českému publiku budou představena ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla spjatá s Versailles a Paříží té doby, a to v podání světově uznávaných interpretů.

Hudebníci francouzských králů byli tradičně děleni do tří skupin podle toho, jestli působili především v královské kapli, komnatách, či při lovu. Při rozsáhlejších produkcích se však navzájem doplňovali. Nejstarší z těchto skupin, takzvaná Chapelle du roi, provozovala hudbu při bohoslužbách. Právě dílům složeným pro chrámové prostředí za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. bude věnován úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy). Jedná se o velká moteta (grands motets) Michela-Richarda de Lalanda, která zazní v podání čtveřice mezinárodních sólistů (sopranistky Chantal Santon-Jeffrey, basisty Lisandra Abadieho ad.) a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho.

Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu představí nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a dalších autorů. Koncert, který se koná 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, je jedinečný tím, že orchestr Collegium Marianum bude hrát na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi). Sólistkou večera bude sopranistka Jodie Devos.

Osmnáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV). Více o spolupráci…

Podrobný program festivalu bude zveřejněn ve středu 26. dubna 2017.