Klub Collegium!

Claudio Monteverdi: Účelem dobré hudby je povznášet ducha.

Staňte se členem Klubu Collegium!

 

Základní benefity:

• Certifikát dárce a klubová karta
• Katalog festivalu zdarma
• Přednostní rezervace vstupenek (= čtrnáct dní před oficiálním zahájením předprodeje)
• Poděkování dárci v programovém katalogu festivalu a na internetových stránkách
• Pozvánky na akce pořádané klubem Collegium!

MÍRNOST (Temperantia): 1800 Kč ročně

Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby k dobru a uchovává si zdravou rozvážnost.

• Základní benefity
• Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 3 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn. Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

ČINORODOST (Industria): 3600 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 30 % na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

PŘEJÍCNOST (Humanitas): 5000 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost, obdiv a charita. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)
• Vstupenka první kategorie na zahajovací koncert zdarma
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

ŠTĚDROST (Liberalitas): 10000 Kč ročně

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Dvě vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Podepsaný program nebo plakát vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

MECENÁŠ KONCERTU: od 25000 Kč ročně

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Čtyři vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Možnost návštěvy generálních zkoušek festivalových koncertů zdarma pro 2 osoby)
• Program nebo plakát podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Raději byste příspěvek posílali čtvrletně nebo měsíčně? Rádi Vám vyjdeme vstříc!

Členové klubu

Ing. Zbyněk Prousek
Jana Urbánková
Zdeněk Bernard
Eva Blažková
Alexander Blažík
Dr. Martin Poživil
Ing. Alexandr Pařík
Ing. Alena Flohrová

a další podporovatelé, kteří si nepřáli být jmenováni

I díky členům klubu se nám každoročně daří uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců,

podporovat vzdělávání mladé generace a každý rok překvapit nápaditou dramaturgií.

 

Děkujeme, bez Vaší podpory by nám chyběla křídla!

 

0

vystupujících umělců

0

koncertů

0

studentů mezinárodních interpretačních kurzů