Klub Collegium!

banner_klub_web

Základní benefity získává každý člen Klubu:

 • Klubová karta*
 • Programy koncertů (nebo katalog) festivalu Letní slavnosti staré hudby zdarma
 • Programy koncertů cyklu Barokní podvečery zdarma
 • Přednostní rezervace vstupenek
 • Pozvání pro 2 osoby na každoroční společenské setkání Klubu Collegium!
 • Poděkování v koncertních programech a na internetových stránkách (volitelné)
 • Další benefity jsou odvozeny od vybrané formy členství:

*Klubová karta je nepřenosná.

MÍRNOST (Temperantia): 2000–3500 Kč ročně

Mírnost je mravní ctnost, která poutá smyslové tužby k dobru a uchovává zdravou rozvážnost.

 • Základní benefity
 • Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé zakoupené vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby

ČINORODOST (Industria): 3600–4900 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

 • Základní benefity
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 30 % na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Sleva 20 % z ceny každé zakoupené vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby

PŘEJÍCNOST (Humanitas): 5000–9900 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost a dobročinnost. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

 • Základní benefity
 • Volná vstupenka do první kategorie na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé zakoupené vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Volná vstupenka na generální zkoušku vybraného koncertu (po předchozí domluvě)

ŠTĚDROST (Liberalitas): 10000–24900 Kč ročně

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

 • Základní benefity
 • Dvě volné vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Dvě volné vstupenky na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Dvě volné vstupenky na generální zkoušku vybraného koncertu (po předchozí domluvě)

MECENÁŠ KONCERTU: od 25000 Kč ročně

Hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Instituce mecenášství odkazuje k bohaté kulturní minulosti a dává lidstvu naději do budoucna.

 • Základní benefity
 • Dvě volné vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Čtyři volné vstupenky na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Čtyři volné vstupenky na generální zkoušky Collegia Mariana (po předchozí dohodě)
 • Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Kontakt Klub Collegium

Monika Klára Bechná

klara@collegiummarianum.cz

 

Proč nás podporuje paní Gita Pašková,
dlouholetá členka Klubu Collegium?

Přidejte se i Vy!

Pomůžete nám i nadále uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců
a podporovat vzdělávání mladé generace.

Členové Klubu

Eva Blažková
Barbora a Beket Bukovinských
Mariana Čapková
Milada Dostálová
Jana Ehrlichová
Michal Fantl
Petr Foltánek
Eva Hubková
Ondřej Jareš
Dita Jurošková
Pavel Kmínek
Klára Kolinská
Irena Kovaříková
Dmitrij Kureňkov
Kateřina Kripnerová
Tomáš Kučera
Markéta a Ladislav Lindovi
Lída Lhotská
Libor Malý
Monika Marčišinová
Adéla Nováková
Ivana Nováková
Milena a Alexandr Paříkovi
Brigita a Miroslav Paškovi
Jiří Petr
Martina a Jiří Pilařovi
Radka a Arnošt Polákovi
Martin Poživil
Hana a Zbyněk Prouskovi
Eva Rejchrtová
Judith Richter
Oldřiška Rysová
Irena Ryšánková
Ileana Yvette Canchola Soto
Hana Součková
Dagmar Schneidrová
Jana Urbánková
Jan Patrik Voleský
Jana Zurynková

a další

I díky členům Klubu se nám každoročně daří uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců,

podporovat vzdělávání mladé generace a každý rok překvapit nápaditou dramaturgií.

 

Děkujeme.

 

0

vystupujících umělců

0

festivalových koncertů

0

studentů mezinárodních interpretačních kurzů

Setkání Klubu Collegium! 2023, Clam-Gallasův palác

Setkání členů Klubu Collegium! proběhlo ve spolupráci s Muzeem města Prahy v nově zrekonstruovaných prostorách Clam-Gallasova paláce. Na komentovanou prohlídku navázal koncert souboru Collegium Marianum a divadelní představení spolku Lauriger.

 

Děkujeme za hezký večer a podporu naší činnosti.

Setkání Klubu Collegium! 2022, Břevnovský klášter

Setkání Klubu Collegium! se konalo při příležitosti koncertu v rámci cyklu Barokní podvečery: DOLCEZZA E BRAVURA.
Program byl zahájen komentovanou prohlídkou krypty z 11. století a po koncertě pokračoval setkáním s hudebníky.

 

Děkujeme, že jsme s Vámi mohli strávit velmi příjemný večer.

Setkání bylo moc milé, jsme za něj rádi a vážíme si možnosti být členy klubu.
Potkávat se s krásnou hudbou a hlavně s těmi, kteří jí dávají život.

Bylo to opravdu krásné setkání.
Propojení hudby a jedinečných prostor bylo podmanivé!

Večer jsem si příjemně užila a přispěl k tomu mimo jiné i výtečný projev pana průvodce.
Takový fundovaný přednes se hned tak nevidí. Těším se na další setkání.

Setkání Klubu Collegium! 2021, Fortna bosých karmelitánů

Setkání Klubu Collegium! 2020, Vrtbovská zahrada