Klub Collegium!

banner_klub_web

Základní benefity získává každý člen Klubu:

 • Certifikát dárce a klubová karta
 • Programy koncertů (nebo katalog) festivalu Letní slavnosti staré hudby zdarma
 • Programy koncertů cyklu Barokní podvečery zdarma
 • Přednostní rezervace vstupenek (= čtrnáct dní před oficiálním zahájením předprodeje)
 • Pozvání pro 2 osoby na každoroční společenské setkání Klubu Collegium!
 • Poděkování v koncertních programech a na internetových stránkách (volitelné)
 • Další benefity jsou odvozeny od vybrané formy členství:

MÍRNOST (Temperantia): 1800 Kč ročně

Mírnost je mravní ctnost, která poutá smyslové tužby k dobru a uchovává zdravou rozvážnost.

 • Základní benefity
 • Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby

ČINORODOST (Industria): 3600 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

 • Základní benefity
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 30 % na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby

PŘEJÍCNOST (Humanitas): 5000 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost a dobročinnost. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

 • Základní benefity
 • Volná vstupenka do první kategorie na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Volná vstupenka na generální zkoušku vybraného koncertu (po předchozí domluvě)

ŠTĚDROST (Liberalitas): 10000 Kč ročně

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

 • Základní benefity
 • Dvě volné vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Dvě volné vstupenky na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Dvě volné vstupenky na generální zkoušku vybraného koncertu (po předchozí domluvě)

MECENÁŠ KONCERTU: od 25000 Kč ročně

Hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Instituce mecenášství odkazuje k bohaté kulturní minulosti a dává lidstvu naději do budoucna.

 • Základní benefity
 • Dvě volné vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Čtyři volné vstupenky na zahajovací koncert MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na MHF Letní slavnosti staré hudby
 • Čtyři volné vstupenky na generální zkoušky Collegia Mariana (po předchozí dohodě)
 • Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Kontakt Klub Collegium

Monika Klára Bechná

klara@collegiummarianum.cz

 

Proč nás podporuje paní Gita Pašková,
dlouholetá členka Klubu Collegium?

Přidejte se i Vy!

Pomůžete nám i nadále uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců
a podporovat vzdělávání mladé generace.

Členové Klubu

Alexander Blažík
Eva Blažková
Beket a Barbora Bukovinské
Mariana Čapková
Milada Dostálová
Jana Ehrlichová
Marie Exnerová
Alena Flohrová
Petr Foltánek
Vladislav Holata
Dagmar Jáňová
Pavel Klener
Dmitri Kourenkov
Petr Kratochvíl
Kateřina Kripnerová
Lída Lhotská
Daniel Mašek
Milena a Alexandr Paříkovi
Brigita a Miroslav Paškovi
Martina a Jiří Pilařovi
Radka a Arnošt Polákovi
Martin Poživil
Donald Pratt
Hana a Zbyněk Prouskovi
Eva Rejchrtová
Judith Richter
Dagmar Schneidrová
Radka Šindlerová
Jana Urbánková
Ondřej Vykoukal
Hana Zákoucká
Jana Zurynková

a další

I díky členům Klubu se nám každoročně daří uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců,

podporovat vzdělávání mladé generace a každý rok překvapit nápaditou dramaturgií.

 

Děkujeme.

 

0

vystupujících umělců

0

festivalových koncertů

0

studentů mezinárodních interpretačních kurzů

Setkání klubu 2020, Vrtbovská zahrada

Podporujeme umělce

Nadace Collegium Marianum iniciuje podporu členů souboru Collegium Marianum a dalších umělců z oblasti staré hudby.

 

Vybrané finanční prostředky v roce 2020 částečně kompenzují členům souboru Collegium Marianum příjmy ze zrušených koncertů v ČR i v zahraničí, aby mohli svůj čas věnovat přípravě nových koncertních i vzdělávacích projektů a udržovat se ve formě a v příznivějších časech obstáli před svým publikem.

 

Děkujeme, že zůstáváte s námi.

Vaše Collegium Marianum

 

Podpora bude poskytována formou nadačních příspěvků. Při udělení podpory budou upřednostněni živitelé rodin, samoživitelé a rodiny, ve kterých jsou nezávislými umělci oba partneři.