O nás

Pořadatel festivalu

Collegium Marianum - Týnská škola

Vodičkova 700/32, Praha 1

info@collegiummarianum.cz

+420 224 229 462

 

Informace o vstupenkách

Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

 

 

O festivalu

Letní slavnosti staré hudby jsou největším a nejdéle působícím festivalem staré hudby v Praze. Festival je od roku 2000 vstupní branou, jíž do České republiky proudí špičkoví zahraniční interpreti, kteří hrají na originály či kopie historických nástrojů při zachování těch nejvyšších nároků na dokonalost provedení, na něž jsme zvyklí u moderních nástrojů.

 

Tematicky propracovaná dramaturgie jednotlivých ročníků představuje řadu skladeb v novodobých premiérách, a to nejen v českém, ale často i celosvětovém kontextu. Festival je ojedinělý svým přesahem do oblasti barokního divadla a tance. Jednou z předností festivalu je propojení krásné architektury s hudbou odpovídajících stylů.

 

S velkým ohlasem se pravidelně setkávají koncerty a představení konané například v Břevnovském klášteře, zámku Troja, Rudolfinu, Lobkowiczkém paláci, v interiérech méně známých pražských kostelů a dalších pražských historických prostorách.

 

Mimořádný a v českém prostředí ojedinělý je také výrazný přesah na pole vzdělávání v oblasti staré hudby. V rámci svého doprovodného programu festival pravidelně pořádá interpretační kurzy určené pro studenty či mladé profesionály (interpretační workshopy s umělci vystupujícími na festivalových koncertech; mezinárodní mistrovské kurzy francouzské barokní hudby "Akademie Versailles").

 

Festival je členem evropské sítě REMA a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 2017–2023 a označení „výjimečný festival“.

Collegium Marianum
centrum historických umění

Již 33 let přispívá centrum historických umění Collegium Marianum k zachování národního a evropského kulturního dědictví a ke kultivaci a orientaci české společnosti. Veškeré působení instituce je inspirováno respektem ke kulturnímu odkazu našich předků.

 

Collegium Marianum je přední a dnes nejdéle působící institucí, která systematicky přispívá k rozšiřování nabídky hudebního vzdělávání v tomto oboru, ale také k rostoucímu zájmu a poučenosti široké veřejnosti. Téměř stoprocentní návštěvnost většiny pořádaných akcí a nadšené ohlasy u publika i odborné kritiky ukazují, že dlouhodobá a takto cílená snaha „vzdělávat uměním“ má svůj nesporný význam ve formování obecného kulturního povědomí.

 

Vedle pravidelného koncertního cyklu (Barokní podvečery, od r. 2001) pořádá mistrovské kurzy se zahraničními lektory, ale také dílny staré hudby pro děti (PICCOLI) a zaštiťuje činnost souborů Collegium Marianum a Cappella Mariana, jež oba patří k současné evropské interpretační špičce.