O festivalu

Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby jsou největším a nejdéle působícím festivalem staré hudby v Praze. Festival je od roku 2000 vstupní branou, jíž do České republiky proudí špičkoví zahraniční interpreti, kteří hrají na originály či kopie historických nástrojů při zachování těch nejvyšších nároků na dokonalost provedení, na něž jsme zvyklí u moderních nástrojů. Tematicky propracovaná dramaturgie jednotlivých ročníků představuje řadu skladeb v novodobých premiérách, a to nejen v českém, ale často i celosvětovém kontextu. Festival je ojedinělý svým přesahem do oblasti barokního divadla a tance. Charakteristickou součástí řady uváděných produkcí jsou dobové kostýmy, původní choreografie, barokní gestika, rétorika a líčení.

Jednou z předností festivalu je propojení krásné architektury s hudbou odpovídajících stylů. S velkým ohlasem se pravidelně setkávají koncerty a představení konané například v Břevnovském klášteře, Zámku Troja, Letohrádku Hvězda, v interiérech méně známých pražských kostelů a dalších pražských historických prostorách.

Letní slavnosti staré hudby se těší podpoře hlavního města Prahy a Ministerstva kultury. Velmi významná a přínosná je dlouhodobá spolupráce s  Francouzským institutem v Praze. Mezi další stálé partnery festivalu patří Velvyslanectví Španělska, Česko-německý fond budoucnosti, Italský kulturní institut, Centrum barokní hudby ve Versailles a renomované české instituce, například Národní galerie v Praze a Galerie hl. města Prahy. Letní slavnosti staré hudby si váží podpory ING Bank. „ING Bank je opravdu hrdým partnerem tohoto festivalu, který opakovaně do České republiky přináší ochutnávku velmi krásné hudby,“ říká Veronika Němcová z ING Bank.

Návštěvnický ohlas a kritiky v tisku opakovaně ukazují, že Letní slavnosti staré hudby jsou neodmyslitelnou součástí pražské letní hudební scény a událostí s mezinárodním renomé, která napomáhá řadit Prahu mezi významné kulturní metropole Evropy.