Program 2012

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
13. mezinárodní hudební festival

19. července – 6. srpna 2012

 

Metamorphosis

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody
a starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Ovidiovy Proměny jsou již 2000 let jedním ze zásadních zdrojů umělecké inspirace; téma odkazující k nesčetným literárním, hudebním i výtvarným zpracováním motivu proměny se jeví jako nanejvýš příhodné v případě festivalu, který mapuje hudební bohatství historických uměleckých slohů. Metamorfóza je totiž všudypřítomným znakem dějin západní hudby, ať už ve smyslu přímého využití ovidiovské tématiky v textech vokálních skladeb, nebo ve smyslu čistě formální proměny hudebních žánrů a stylů, jejich vzájemného kontrastu a prolínání.

Program

Resuene el Orbe
Batalla

Vítězství španělských rytmů nad francouzským chansonem
(Antonio Cabezón, Pablo Bruna, Marco Uccellini, Andrea Falconieri)
Forma Antiqva (Španělsko)
Aarón Zapico – umělecký vedoucí
Čtvrtek 19. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál

co.

Concerto Zapico
Fandango

Barokní tance jižní Evropy
(S. de Murcia, J. Ximénez, B. Pasquini)

Pablo Zapico – barokní kytara
Daniel Zapico – teorba
Aarón Zapico – cembalo
Sobota 21. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Míčovna

.

Rozum a cit
(J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi)
Akademie für Alte Musik Berlin (Německo)
Georg Kalweit – koncerní mistr
Středa 25. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie

.

Cansó de la crozada
Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých trubadúrů

Hana Blažíková
– zpěv, gotická harfa, psalterium
Barbora Sojková – zpěv, gotická harfa, psalterium
Pátek 27. 7. 2012, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora

.

Fado
K barokním kořenům tradičního portugalského žánru

Os Músicos do Tejo – trio (Portugalsko)
Ana Quintans – soprán
Ricardo Rocha – portugalská kytara
Marcos Magalhães – cembalo
Pondělí 30. 7. 2012, 20.00
Zámek Troja

.

Don Quixote
Nespoutaná hudebně-divadelní adaptace slavného románu
Compagnie Scapinove (Francie, Česká republika, Slovensko)
Bastien Ossart, Julien Cigana, Benjamin Egner – herci
Stanislav Palúch, Marcel Comendant, Jana Semerádová – hudba
Bětka Májová – kostýmy a scéna
Bastien Ossart – režie
Středa 1. 8. 2012, 19.30
Městská divadla pražská – Divadlo ABC

.

Tre fontane
Virtuozita v době vzniku Boccacciova Dekameronu
Ensemble Unicorn (Rakousko)
Michael Posch – umělecký vedoucí
Čtvrtek 2. 8. 2012, 19.30
Novoměstská radnice, Velký sál


.

Kouzelný ostrov
Sláva anglické barokní opery
(H. Purcell, G. F. Händel)

Olga Pasiecznik – soprán
Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Pondělí 6. 8. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál

.

P o s t l u d i u m

Braniborská slavnost
aneb

Souboj barokních titánů
Virtuózní koncerty A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna
François Fernandez – violoncello da spalla
Collegium Marianum – orchestr
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Středa 17. 10. 2012, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie