Program 2015

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
16. mezinárodní hudební festival

13. července – 6. srpna 2015

 FEMINA AETERNA

pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury,
Jana Wolfa, radního pro kutluru hl. m. Prahy,
a Oldřicha Lomeckého, starosty Městské části Praha 1

Cožpak nechápete, že o všechny příjemné zábavy, které se líbí světu, mají zásluhu výhradně ženy? Proč se učíme půvabně tančit, ne-li abychom se zalíbili dámám? Z téhož důvodu se cvičíme v líbezné hudbě.
(Baldassare Castiglione, 1478–1529)

Vývoj světové hudby výrazně ovlivnila celá řada vynikajících skladatelek, interpretek i patronek umění – přestože v průběhu dějin byly ženy v hudbě považovány za výjimečný a nezřídka dokonce nevítaný jev. Místo v hudebním kánonu jim tak zůstalo nadlouho neprávem odepřeno. Role žen v hudebním umění je nicméně natolik významná, že Letní slavnosti staré hudby zasvětily tématu věčné ženy celý 16. ročník.

Ústředním tématem festivalu v roce 2015 byly nejrůznější podoby ženské hudebnosti. Dramaturgie představila například díla první známé skladatelky, středověké donny universale Hildegardy von Bingen; kompozice barokních umělkyň Julie Pinel a Élisabeth Jacquet de la Guerre vystřídaly skladby inspirované osudy významných hrdinek křesťanské tradice a příběhy ženských mytologických postav.

Program představil řadu špičkových interpretů, kteří v Praze vystoupili poprvé. Z pěvců jsme mohli obdivovat například výkony Brazilky Luandy Siqueiry a Rakušana Terryho Weye, z instrumentalistů pak charismatickou gambistku Lucile Boulanger, uhrančivou a všestrannou Paulinu van Laarhoven se souborem La Violetta a fenomenálního kytaristu Quita Gata. Závěr festivalu patřil barokní opeře Calisto v podání souboru Collegium Marianum a divadelní společnosti Buchty a loutky.

 

Program

La Muse
Múzy a hrdinky francouzské barokní hudby
M. P. de Montéclair, E.-C. J. de La Guerre, F. Couperin

Maïlys de Villoutreys – soprán
LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE (Francie)

Pondělí 13. 7. 2015, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Laura
Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech
(dobové úpravy pro gambový consort)
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina
LA VIOLETTA (Nizozemí)
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Čtvrtek 16. 7. 2015, 19.30
Míčovna Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1

Více…

 

La Luna
Sedm staletí ve svitu měsíce – iberoamerická hudební inspirace
Luanda Siqueira (Brazílie) – soprán
GLOSSARIUM
(Španělsko)
Quito Gato (Argentina) – barokní kytara

Pondělí 20. 7. 2015, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Magdalena
Mezi láskou pozemskou a nebeskou
T. Merula, G. Frescobaldi, G. P. Cima, M. Cazzati
LES CORNETS NOIRS (Německo)
Frithjof Smith, Gebhard David – cornettino, cink

Středa 22. 7. 2015, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Více…

 

Sibylla
Hudební vize Hildegardy z Bingenu
TIBURTINA ENSEMBLE (Česká republika)
Barbora Kabátková – soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí

Pondělí 27. 7. 2015, 20.00
Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech
Vyšehradská 49, Praha 2

Více…

 

Hemiolen
Severské lidové baroko
SILFVER (Švédsko)
Johan Hedin – nyckelharpa

Čtvrtek 30. 7. 2015, 19.30
Betlémská kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1

Více…

 

Maria
Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů
J. Clemens non Papa, G. P. da Palestrina, J. Desprez
Terry Wey (Rakousko) – kontratenor
CAPPELLA MARIANA
(Česká republika)
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

Pondělí 3. 8. 2015, 20.30
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Více…

 

Calisto
Barokní opera Francesca Cavalliho
Hana Blažíková – Calisto
Barbora Kabátková – Diana, Giunone
Jan Mikušek – Endimione
Tomáš Lajtkep – Mercurio
Tomáš Král – Giove, Giove in Diana
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
BUCHTY A LOUTKY
Vít Brukner – režie
Jana Semerádová – hudební nastudování

Čtvrtek 6. 8. 2015, 19.30
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1

Více…