Program 2017

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
18. mezinárodní hudební festival

11. července – 7. srpna 2017

VERSAILLES

festival se konal
pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana,
primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové,
starosty Městské části Prahy 1 Oldřicha Lomeckého
a České komise pro UNESCO.

Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnovala Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie. Českému publiku byla představena ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla spjatá s Versailles a Paříží té doby.

Úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy) byl věnován dílům, jež za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. vznikala pro velkolepou Královskou kapli. Jedná se o velká moteta (grands motets) M.-R. de Lalanda, která zazněla v podání čtveřice mezinárodních sólistů (sopranistky Chantal Santon-Jeffrey, basisty Lisandra Abadieho ad.) a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho. Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu představila nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A.-C. Destouchese. Koncert, který se konal 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, byl jedinečný také tím, že orchestr Collegium Marianum zahrál na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi). Sólistkou večera byla sopranistka Jodie Devos.

Dramaturgie dále nabídla například španělské a baskické taneční rytmy, jak mohly znít v 17. století ve Versailles, italské kantáty a árie, jež měla v oblibě korunní princezna Marie Josefa Saská, kompozice pro violu da gamba určené přímo pro královské komnaty nebo skladby pařížských autorů ovlivněných G. Ph. Tlemannem. To vše v podání světově uznávaných interpretů: vystoupili renomovaný španělský soubor Euskal Barrokensemble, sólisté slavné Hofkapelle München, jeden z nejvýraznějších cembalových virtuosů současnosti Jean Rondeau, italská sopranistka Raffaella Milanesi spolu s Ensemble Odyssee z Holandska či gambový Hathor Consort z Belgie.

Osmnáctý ročník festivalu pokračoval v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV). Více o spolupráci…

 

 

Program

Král nebes
Velká moteta pro slavnostní liturgii
M.-R. de Lalande

Chantal Santon-Jeffery – soprán
Reinoud Van Mechelen – tenor
François Joron – tenor
Lisandro Abadie – baryton

LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles
– sbor

COLLEGIUM MARIANUM – orchestr

Olivier Schneebeli
– dirigent

Úterý 11. 7. 2017, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Více…

 

Duel da gamba
M. Marais a A. Forqueray u dvora ve Versailles

HATHOR CONSORT
Romina Lischka – viola da gamba, umělecká vedoucí

Pondělí 17. 7. 2017, 19.30
Strahovský klášter, Letní refektář, Praha 1

Více…

 

Sólo pro krále
Tři generace geniálních dvorních cembalistů
J. Ch. de Chambonnières, J.-H. D’Anglebert, F. Couperin

Jean Rondeau – cembalo

Čtvrtek 20. 7. 2017, 19:30
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

 

Dantza
Španělské a baskické rytmy ve Versailles
G. Sanz, M. P. de Albéniz, M. Marais, J.-B. Lully

EUSKAL BARROKENSEMBLE
Enrike Solinís – barokní kytara, umělecký vedoucí

Pondělí 24. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Salón korunní princezny
Italské kantáty pro Marii Josefu Saskou
J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo, J.-Ph. Rameau

Raffaella Milanesi – soprán
ENSEMBLE ODYSSEE

Pondělí 31. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Galantní konverzace
Georg Philipp Telemann a jeho Pařížané
G. Ph. Telemann, L.-G. Guillemain, J.-J. de Mondonville

sólisté HOFKAPELLE MÜNCHEN
Rüdiger Lotter – barokní housle, umělecký vedoucí
Michael Schmidt-Casdorff – flauto traverso
Pavel Serbin – viola da gamba, barokní violoncello
Felix Stross – barokní violoncello
Christine Schornsheim j. h. – cembalo

Středa 2. 8. 2017, 19.00
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1

Více…

 

Slavnost pro krále Slunce
Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Jodie Devos – soprán
Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Pondělí 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
s kopiemi unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“

Více…

 

Doprovodná akce festivalu

Měšťák šlechticem
Jean-Baptiste Lully & Molière: Projekce záznamu představení komedie-baletu v pařížském Théâtre Trianon, 2004

LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre – hudební nastudování
Benjamin Lazar – režie

Pořádá Francouzský institut v Praze.

Čtvrtek 13. 7. 2017, 19.00
Francouzský institut v Praze, Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1

Více…