Letní slavnosti staré hudby » Program » Program 2017 » Slavnost pro krále Slunce

Slavnost pro krále Slunce

Slavnost pro krále Slunce

Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Jodie Devos – soprán

Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
S kopiemi unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“

Pondělí 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Za laskavé podpory Francouzského institutu a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles.

Vstupenky: 1200, 900, 600, 400 Kč

* Cena Studentského speciálu se Vám při nákupu objeví až po přihlášení k Vašemu zákaznickému účtu.

Versailles–Prague: orchestr Ludvíka XIV. „24 králových houslí“ v Praze:

Francouzský barokní skladatel si v Rudolfinu nemůže nikdy připadat osamělý. Ač se to totiž v novorenesančním prostoru nezdá, baroko i Francie zde mají své trvalé zastoupení. Je však třeba pohlédnout na střechu, kde pražskému povětří dosud úspěšně vzdorují Bach, Händel a operní mistr Daniel-François-Esprit Auber. Není tedy divu, že 18. ročník Letních slavností staré hudby vyvrcholil právě tady, a to Slavností pro krále Slunce. Rezidenční soubor Collegium Marianum se pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina předvedl ve své navýsost rozšířené podobě. Část orchestru totiž hrála na kopie unikátních smyčcových nástrojů z jedinečného versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu za vlády Ludvíka XIV. Zazněly suity a árie z oper Lullyho, Campry či Andrého Cardinala Destouchese, přičemž svůj jedinečný soprán jim propůjčila Jodie Devos. Byla to událost natolik raritní, že se případně nedivme, pokud ji mohli provázet mimořádné úkazy: na balustrádě Rudolfina přibude socha Ludvíka XIV. a během večerního koncertu vyjde Slunce…

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Acis et Galatée (Pastorale héroïque)
výběr suit a árií

André Cardinal Destouches (1672–1749)
Issé (Pastorale héroïque)
výběr árií a instrumentálních částí

André Campra (1660–1744)
L’Europe galante (Ballet)
výběr árií a instrumentálních částí

Slavnost pro krále Slunce ©M. Divíšek

 

Zpět na Program 2017