Akademie Versailles 2020

Akademie Versailles 2020 - opera ATYS (J. B. Lully)

mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby

18.–23. února 2020
Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem v Praze a Pražskou konzervatoří. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST

Úvodní přednáška

18. února 2020 | 10.00
Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město

Lully, Atys, and the French Baroque Opera
Benoît Dratwicki (Centre de musique baroque de Versailles)

Vstup volný na základě povinné registrace na
josefina@collegiummarianum.cz

Závěrečný koncert Akademie Versailles 2020
ATYS (J. B. Lully), koncertní provedení s barokní gestikou (výběr)

23. února 2020 | 14.00
Pražská konzervatoř
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1 - Staré Město

Vstup volný na základě registrace
Vyplňte prosím registrační formulář níže.

Vstup volný na základě povinné registrace
Klikněte pro vyplnění formuláře

Lektoři

Alexis Kossenko – orchestr, hudební nastudování, dirigent

Alexis Kossenko pochází z francouzské Nice. Webový portál Musica Pointers jej popisuje jako mladého génia „mnoha dovedností se slibně se rozvíjející kariérou […] Jen na málokterého dirigenta je tak příjemný pohled, ať už pro hráče v orchestru nebo obecenstvo, a přesto na jeho výkonu není patrná žádná snaha udělat dojem či ohromit.“

 

Alexis Kossenko je znalcem nejrůznějších historických variant svého nástroje od barokní flétny přes klasicistní flétnu až po romantickou, ale hraje také na moderní příčnou flétnu (je absolventem Conservatoire National Supérieur v Paříži, kde studoval u Alaina Mariona). V současné době je prvním flétnistou souborů jako L’Orchestre des Champs-Elysées (Philippe Herreweghe), La Chambre Philharmonique (Emmanuel Krivine), Ensemble Matheus (Jean-Christophe Spinosi), Gli Angeli Genève (Stephan MacLeod) a Le Concert Spirituel (Hervé Niquet).

 

Nahrál řadu alb s flétnovými koncerty Carla Nielsena, J. Haydna či Josepha Touchemoulina a pořídil kompletní nahrávky koncertů C. P. E Bacha (oceněno Choc de Classica), A. Vivaldiho (Editor’s Choice de Gramophone), G. Ph. Telemanna (Choc de Classica), G. Tartiniho (Choc de Classica) a kompletních Pařížských kvartetů G. Ph. Telemanna.

Chantal Santon Jeffery - sólový zpěv, interpretace, ornamentika

Chantal Santon Jeffery, o níž se často hovoří jako o nejlepší francouzské sopranistce současnosti, ztvárnila celou řadu operních rolí od Mozarta až po soudobý repertoár. Vedle kritikou vyzdvihovaného podání titulní role v opeře Michela Fourgona Lolo Ferrari, se také zaskvěla jako Senta ve Wagnerově Bludném Holanďanu, jako guvernantka v Brittenově Utahování šroubu, v titulní roli Camprovy opery Tancrède nebo v Purcellově Králi Artušovi a Didoně a Aeneasovi.

 

Spolupracovala s mnoha významnými tělesy jako Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, Bruselská filharmonie a Hongkongská filharmonie. V nedávné době se podílela na produkcích v Théâtre des Champs-Elysées a Salle Pleyel v Paříži, v Královské opeře ve Versailles, v Avignonské opeře a v opeře v Liège. Vystupovala také v Centru BOZAR v Bruselu, ve Vídeňském Konzerthausu a dalších. Vášeň pro znovuobjevování klasicistního a romantického francouzského repertoáru ji přivedla k dlouhodobé spolupráci s nadací Bru Zane Foundation, jejímž výsledkem byla četná vystoupení a nahrávky.

 

Mezi četné operní nahrávky Chantal Santon Jeffery patří Purcellův „King Arthur“ (Concert Spirituel; DVD), Ollonova „Frédégonde“, Duboisova „La Messe Pontificale“ (s Bruselskou filharmonií), Sacchiniho „Renaud“ (Les Talens Lyriques), Mozartova a Lachnitzova „Les Mystères d’Isis” a Rameauovy opery “Les fêtes de l’Hymen” (Le Concert Spirituel), a „Le Temple de la Gloire“ (Les Agrémens).

Deda Cristina Colonna – režie, gestika, jevištní pohyb

Režisérka a choreografka Deda Cristina Colonna se věnuje zejména oblasti barokní a klasicistní opery. Její styl je silně ovlivněn vlastními interpretačními a studijními zkušenostmi v oboru barokního tance, gestiky a dobového herectví. Přestože vychází ze zásad historicky poučené interpretace, její práce se setkává s nadšeným ohlasem současného publika díky zapojení moderních inscenačních postupů ovlivněných dramatem a dalšími formami současného divadla.

 

Deda Cristina Colonna absolvovala studium klasického baletu na Civico Istituto Musicale Brera (Novara) a na Ecole Supérieure d’Etudes Chorégraphiques (Paříž). Poté studovala na pařížské Sorboně, kde se specializovala na renesanční a barokní tanec. Spolupracovala se společností Theater der Klänge v německém Düsseldorfu a byla sólistkou a hostující choreografkou taneční společnosti New York Baroque Dance Company.

 

Její režijní práce zahrnuje originální projekty jako například Voluptas Dolendi – I Gesti del Caravaggio (Teatro Verdi, Trieste) a choreografii k řadě operních děl a inscenací, z nichž jmenujme například Ottone in Villa A. Vivaldiho (Copenhagen Opera Festival; nominace na Reumert Award za nejlepší operní inscenaci roku2014), Il Giasone F. Cavalliho a Il Matrimonio Segreto D. Cimarosy (Drottningholm Palace Theatre), Armide J.-B. Lullyho (Innsbruck Festival of Early Music and Music Festival Potsdam Sanssouci) a Didone Abbandonata L. Vinciho (Opera Florence / Maggio Musicale Fiorentino).

Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Hudební historik a teoretik, odborník na francouzskou operu 18. století Benoît Dratwicki je od roku 2006 uměleckým ředitelem Centra barokní hudby ve Versailles (CMBV). Státem podporovaná instituce se zaměřuje na znovuobjevování francouzské barokní hudby a její propagaci ve Francii a zejména v zahraničí. Benoît Dratwicki, který studoval také hru na violoncello a fagot na konzervatoři v Metz a poté muzikologii na pařížské Sorbonně, je autorem řady odborných publikací (např. první biografie ředitele Pařížské opery Antoina Dauvergna nebo monografie o Françoisi Colinovi de Blamontovi) a moderních edic barokních partitur. Podílel se také na přípravě novodobých premiér, nahrávek a inscenací hudebně-dramatických děl francouzského baroka.

 

Je vyhledávaným autorem muzikologických textů do bookletů renomovaných nahrávacích společnosti (např. soubor francouzských oper v podání souboru Concert Spirituel pro label Glossa). Pro CMBV připravuje spartace vokálních děl dochovaných v tamních archivech (např. kolekce děl Camprových, Lullyho a Remeaua). V letech 1996 až 2008 spolupracoval se souborem L’Astrée, jehož je spoluzakladatelem, a pro jehož účely pořídil úpravy řady dobových skladeb. V přepisech a spartacích pokračoval také na základě zakázek od jiných souborů (Messe pontificale Théodora Duboise pro Bruselskou filharmonii, Picciniho Atys pro Le Cercle de l’Harmonie atd.).

 

Od roku 2006 se podílí na tvorbě kulturního programu Centra francouzské romantické hudby Palazzetto Bru-Zane v Benátkách. V této instituci zastává roli kulturního poradce se zvláštním pověřením pro produkci operních děl.

Je pravidelným hostem kolokvií, konferencí a mezinárodních porot. Dlouhodobě se věnuje přípravě inscenací významných historických hudebních a hudebně-dramatických děl, podílí se na přípravě zásadních mezinárodních koprodukcí a uvádění méně známého francouzského dobového repertoáru ať už na koncertních pódiích, operních scénách, nebo na CD a DVD nahrávkách.

PASIVNÍ ÚČAST

Pasivní účast

Pasivní účast na všech lekcích je možná na základě předchozí registrace na festival@collegiummarianum.cz

Registrační poplatek
100 Kč / den pasivní účasti
300 Kč / tři a více dní pasivní účasti

INFORMACE PRO STUDENTY

Náplň kurzů:

Jean-Baptiste Lully: ATYS (1676)
nastudování a koncertní provedení barokní opery s jevištní akcí

 

OTEVÍRANÉ OBORY:

 • Sólový zpěv: soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas
 • Barokní orchestr: housle, viola, zobcová flétna, flauto traverso, hoboj, viola da gamba, violoncello, teorba, fagot, cembalo

 

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Kurzy budou probíhat v angličtině. Ladění pro všechny třídy: a1 = 415 Hz.

 

Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.

Zpěváci

 • výuka sólového zpěvu a interpretace
 • výuka gestiky a jevištního pohybu
 • výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti staré francouzštiny
 • zpěv s doprovodem orchestru a bassa continua
 • odborné přednášky
 • závěrečný koncert účastníků kurzů - provedení opery
 • možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

Instrumentalisté

 • hra v barokním orchestru
 • prohloubení barokního stylu, techniky hry, ornamentace, frázování a repertoáru
 • sólové vstupy
 • hra bassa contnua – doprovod recitativů a árií
 • odborné přednášky
 • závěrečný koncert účastníků kurzů - provedení opery
 • možnost náslechu po celou dobu konání kurzů