Akademie Versailles 2021

Akademie Versailles 2021

mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby

13.–18.července 2021
Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem v Praze a Pražskou konzervatoří. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury.

Informace pro účastníky

Náplň kurzů:

François Colin de Blamont: Le Retour des dieux sur la terre (1725)
Jean-Philippe Rameau: Music for the King (árie a tance)

nastudování a koncertní provedení barokní opery

 

OTEVÍRANÉ OBORY:

 • Sólový zpěv: soprán, mezzosoprán, alt, kontratenor, haute-contre, tenor, baryton, basbaryton, bas
 • Barokní orchestr: housle, viola, zobcová flétna, flauto traverso, hoboj, viola da gamba, violoncello, teorba, fagot, cembalo, kontrabas

 

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Kurzy budou probíhat v angličtině. Ladění pro všechny třídy: a1 = 415 Hz.

 

Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.

Zpěváci

 • výuka sólového zpěvu a interpretace
 • výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti staré francouzštiny
 • zpěv s doprovodem orchestru a bassa continua
 • odborná přednáška
 • závěrečný koncert účastníků kurzů
 • možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

Instrumentalisté

 • hra v barokním orchestru
 • prohloubení barokního stylu, techniky hry, ornamentace, frázování a repertoár
 • hra bassa continua – doprovod recitativů a árií
 • odborná přednáška
 • závěrečný koncert účastníků kurzů
 • možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

Lektoři

Jana Semerádová – dirigent, vedení dechové sekce

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické fakulty UK v Praze a Královské konzervatoře v Den Haagu (ve třídě Wilberta Hazelzeta). Je laureátkou mezinárodních soutěží v Magdeburku a Mnichově.

 

Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a tance.

 

Své nevšední dramaturgie nezřídka staví na propojení hudebního a dramatického umění a zasazuje je do autentického prostředí pražských barokních sálů. Pod jejím vedením Collegium Marianum každoročně uvádí několik novodobých premiér. Na svém kontě má řadu CD; nahrávky se souborem Collegium Marianum jsou výrazně zastoupené v úspěšné řadě „Hudba Prahy 18. století“ u vydavatelství Supraphon, pro něž nahrála i své profilové CD „Solo for the King“.

 

Jana Semerádová vystupuje na významných evropských pódiích (např. Bachfest Leipzig, Festival Utrecht Oude Muziek, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Innsbrucker Festwochen, Händel-Festspiele Halle, Centre de musique baroque de Versailles, Festival de Sablé, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Vratislavia Cantans a Palau de Música Barcelona), jako sólistka spolupracovala s Magdalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Alfredem Bernardinim a Enricem Onofrim, a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Berlin, Il suonar parlante, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orkiestra Historyczna a Ars Antiqua Austria.

 

 V roce 2015 se habilitovala na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze a získala docenturu v oboru flétna.

Chantal Santon Jeffery - sólový zpěv, interpretace, ornamentika

Chantal Santon Jeffery, o níž se často hovoří jako o nejlepší francouzské sopranistce současnosti, ztvárnila celou řadu operních rolí od Mozarta až po soudobý repertoár. Vedle kritikou vyzdvihovaného podání titulní role v opeře Michela Fourgona Lolo Ferrari, se také zaskvěla jako Senta ve Wagnerově Bludném Holanďanu, jako guvernantka v Brittenově Utahování šroubu, v titulní roli Camprovy opery Tancrède nebo v Purcellově Králi Artušovi a Didoně a Aeneasovi.

 

Spolupracovala s mnoha významnými tělesy jako Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, Bruselská filharmonie a Hongkongská filharmonie. V nedávné době se podílela na produkcích v Théâtre des Champs-Elysées a Salle Pleyel v Paříži, v Královské opeře ve Versailles, v Avignonské opeře a v opeře v Liège. Vystupovala také v Centru BOZAR v Bruselu, ve Vídeňském Konzerthausu a dalších. Vášeň pro znovuobjevování klasicistního a romantického francouzského repertoáru ji přivedla k dlouhodobé spolupráci s nadací Bru Zane Foundation, jejímž výsledkem byla četná vystoupení a nahrávky.

 

Mezi četné operní nahrávky Chantal Santon Jeffery patří Purcellův „King Arthur“ (Concert Spirituel; DVD), Ollonova „Frédégonde“, Duboisova „La Messe Pontificale“ (s Bruselskou filharmonií), Sacchiniho „Renaud“ (Les Talens Lyriques), Mozartova a Lachnitzova „Les Mystères d’Isis” a Rameauovy opery “Les fêtes de l’Hymen” (Le Concert Spirituel), a „Le Temple de la Gloire“ (Les Agrémens).

Lenka Torgersen – koncertní mistr, vedení smyčcové sekce

Lenka Torgersen studovala hru na housle na plzeňské konzervatoři a poté na AMU v Praze ve třídě Václava Snítila. Po absolutoriu v roce 1998 se začala intenzivně věnovat hře na barokní housle, v níž se v letech 1999–2003 zdokonalovala na Schole Cantorum Basiliensis pod vedením Chiary Banchini.

 

Lenka Torgersen je stálou koncertní mistryní souboru Collegium Marianum. V letech 1999–2012 působila jako koncertní mistryně souboru Collegium 1704. Pravidelně spolupracuje s dalšími českými i zahraničními soubory, například La Cetra Barockorchester Basel, Ensemble 415, Freitagsakademie Bern, conSequenza, Ensemble Inégal, Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen, a další. Jako komorní hráčka i sólistka vystupuje na významných evropských pódiích a festivalech a spolupracuje s předními osobnostmi staré hudby, jako jsou Chiara Banchini, Gustav Leonhardt, René Jacobs, Andrea Marcon, Jordi Savall, Andrew Parrott a Attilio Cremonesi.

 

Nahrává pro renomované světové společnosti jako Harmonia Mundi, Accent, Zig-Zag Territoires a Pan Classics. Jako sólistka se v roce 2010 se souborem Collegium 1704 podílela na nahrávce instrumentálních děl Antonína Reichenauera, za niž získala ocenění Diapason d’Or. V roce 2013 natočila sólové CD s názvem „Il Violino Boemo“ pro vydavatelství Supraphon, na němž v novodobé premiéře oživila sonáty českých houslových virtuosů 18. století, např. F. Bendy, J. A. Gureckého a F. Jiránka. I tato nahrávka se setkala s nadšeným ohlasem domácí i zahraniční kritiky.

 

V současné době vyučuje hru na barokní housle na Hudební fakultě JAMU v Brně.

Violaine Cochard - basso continuo

Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Hudební historik a teoretik, odborník na francouzskou operu 18. století Benoît Dratwicki je od roku 2006 uměleckým ředitelem Centra barokní hudby ve Versailles (CMBV). Státem podporovaná instituce se zaměřuje na znovuobjevování francouzské barokní hudby a její propagaci ve Francii a zejména v zahraničí. Benoît Dratwicki, který studoval také hru na violoncello a fagot na konzervatoři v Metz a poté muzikologii na pařížské Sorbonně, je autorem řady odborných publikací (např. první biografie ředitele Pařížské opery Antoina Dauvergna nebo monografie o Françoisi Colinovi de Blamontovi) a moderních edic barokních partitur. Podílel se také na přípravě novodobých premiér, nahrávek a inscenací hudebně-dramatických děl francouzského baroka.

 

Je vyhledávaným autorem muzikologických textů do bookletů renomovaných nahrávacích společnosti (např. soubor francouzských oper v podání souboru Concert Spirituel pro label Glossa). Pro CMBV připravuje spartace vokálních děl dochovaných v tamních archivech (např. kolekce děl Camprových, Lullyho a Remeaua). V letech 1996 až 2008 spolupracoval se souborem L’Astrée, jehož je spoluzakladatelem, a pro jehož účely pořídil úpravy řady dobových skladeb. V přepisech a spartacích pokračoval také na základě zakázek od jiných souborů (Messe pontificale Théodora Duboise pro Bruselskou filharmonii, Picciniho Atys pro Le Cercle de l’Harmonie atd.).

 

Od roku 2006 se podílí na tvorbě kulturního programu Centra francouzské romantické hudby Palazzetto Bru-Zane v Benátkách. V této instituci zastává roli kulturního poradce se zvláštním pověřením pro produkci operních děl.

 

Je pravidelným hostem kolokvií, konferencí a mezinárodních porot. Dlouhodobě se věnuje přípravě inscenací významných historických hudebních a hudebně-dramatických děl, podílí se na přípravě zásadních mezinárodních koprodukcí a uvádění méně známého francouzského dobového repertoáru ať už na koncertních pódiích, operních scénách, nebo na CD a DVD nahrávkách.

Cena kurzovného

instrumentalisté: 4000 Kč / 150 EUR (včetně DPH)
zpěváci: 6750 Kč / 250 EUR (včetně DPH)

Podmínky pasivní účasti budou stanoveny individuálně. Počet pasivních účastníků je omezený, nutná předchozí registrace na mailu festival@collegiummarianum.cz.
Studenti Pražské konzervatoře se o podmínkách aktivní účasti mohou informovat u Mgr. Jakuba Kydlíčka.

Podmínky registrace

REGISTRACE
Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online ZDE
Kontakt: festival@collegiummarianum.cz
Web: www.akademie-versailles.cz

Povinné přílohy elektronické přihlášky:

ZPĚVÁCI
audio nebo video nahrávka:
- jedna árie z období baroka ve francouzštině
- jedna skladba dle vlastního výběru.
Profesionální nahrávka není pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

INSTRUMENTALISTÉ
audio nebo video nahrávka dvou tempově kontrastních barokních skladeb (vět):
- jedna skladba francouzského barokního skladatele
- jedna z jiné, libovolné skladby
Profesionální nahrávka není pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

Uzávěrka přihlášek: 14. 3. 2021
Výsledky výběrového řízení budou přihlášeným uchazečům zaslány do 31. 03. 2021.
Registrace je zdarma.

 

Pořádají
Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby 2021

Centre de musique baroque de Versailles

 

ve spolupráci s:

Pražská konzervatoř

Francouzský Institut v Praze