La Contesa de´Numi

Antonio Caldara: La Contesa de´Numi


Chamber opera scenic performance

 

Cristina Rosario (Portugal) - GIOVE
Markéta Cukrová
- GIUNONE
Anna Miko
łajczyk (Poland) - APOLLO
Marta Fadljevičová - PALLADE
Vojtěch Šafařík
- MARTE


COLLEGIUM MARIANUM – music and dance ensemble
Režie a choreografie – Sigrid T´Hooft (Belgium)


Vocal preparation – Marius van Altena (Netherlands)
Music direction 
– Lenka Koubková and Evangelina Mascardi (Argentina)
Costumes
 – Markéta Stormová
Scene – Iva Veselá, Sylvie Čáňová and Klára Koldová

 

Saturday 27. 7. and Sunday 28. 7. 2002, 7.00 pm
Barokní refektář kláštera dominikánů, Jilská ul. 7a, Praha 1