La Senna festeggiante

Antonio Vivaldi: La Senna festeggiante
Česká premiéra serenaty z roku 1726

 

Simona Šaturová – Zlatý věk
Petra Noskaiová – Statečnost
Marek Rzepka
– Seina 
Collegium Marianum

Dirigent: Peter van Heyghen (Belgie)

 

Neděle 10. června 2001, 19.30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

 

Praha byla jediným neitalským městem, kde byly uváděny premiéry Vivaldiho oper. La Senna festeggiante (RV 693) je pozoruhodná vokální skladba psaná ve francouzském stylu, která spojuje prvky opery a kantáty. Vystupující alegorické postavy – Seina, Zlatý věk a Statečnost zpívají o slávě francouzského krále Ludvíka XV.