The Music for Europe

F. Benda, J. A. Benda, W. F. Bach, C. P. E. Bach

 

Kamila Zajíčková - soprán
Musica Aeterna
(Slovensko)
Peter Zajíček - umělecký vedoucí

 

Čtvrtek 26. července 2001, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

 

Mezi nejlepší hudebníky pruského krále Friedricha II. patřil houslový virtuos František Benda. Jako kapelník na dvoře arciknížete Friedricha III. v Gothě působil Jiří Antonín Benda, jeden z nejvýznamnějších představitelů tzv. galantního slohu. Díla těchto českých autorů v emigraci byla uvedena v konfrontaci se skladbami synů J. S. Bacha.