Rorate coeli

Hudba Prahy 18. století
Rorate coeli / Advent a Vánoce v barokní Praze

V. K. H. Rovenský, A. Reichenauer, J. D. Zelenka, J. F. Fasch, A. Caldara Hana Blažíková – soprán, Kamila Ševčíková – alt, Tomáš Král, Marián Krejčík – baryton Collegium Marianum, umělecká vedoucí Jana Semerádová (na dobové nástroje) V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury. Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze působících (A. Reichenauer, J. F. Fasch) či jde o díla importovaná (Caldara, opisy skladeb J. D. Zelenky působícího v Drážďanech apod.).

Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
1.
Maria, pole vznešené, ctnosti květem okrášlené
2.Ach Bože, kterak jsem zasloužila

Antonín Reichenauer (c.1694-1730)
3.Cantata ad Montem Sanctum „Quae est ista“

Václav Karel Holan Rovenský
4.
Maria, dej dovolení, žádám za audienci
5.Rorate coeli, když svatí proroci volali z Limbu

Antonín Reichenauer
6.
Triosonata in D major
1.Adagio     
2.Allegro      
3.Adagio       
4.Tempo di Menuet   

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
7.Alma Redemptoris Mater   
1.Alma Redemptoris Mater – Adagio un poco     
2.Succure cadenti       
3.Virgo prius – Larghetto piano sempre      

8.Adeste fideles

Antonín Reichenauer
9.
Aria de Adventu F dur „Ó coeli, rorate“

Václav Karel Holan Rovenský
10.Ó, duše má rozmilá

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
11.Sonata pro příčnou flétnu, dvě zobcové flétny a basso continuo 
1.Andante      
2.Allegro    
3.Affettoso    
4.Allegro

Antonio Caldara (c.1671-1736)
12.
Arie „Quel pargoletto“ (z Vatici di pace)

Václav Karel Holan Rovenský
13. K Ježíškovi
14.Děťátko rozkošné

soprán: Hana Blažíková
alt: Kamila Ševčíková
baryton: Marián Krejčík
bas: Tomáš Král

Loretánská zvonkohra: Radek Rejšek

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – barokní hoboj
Marcel Plavec – barokní hoboj
Helena Zemanová – barokní housle
Cecílie Valtrová- barokní housle
Adéla Štajnochrová– barokní housle
Vojtěch Semerád – barokní housle
Adreas Torgersen – barokní viola
Stephan Schultz – barokní violoncello
Hana Fleková – barokní violoncello
Ondřej Štajnochr – barokní kontrabas
Luděk Braný – barokní kontrabas
Evangelina Mascardi – arciloutna
Jan Krejča – teorba
Monika Knoblochová – cembalo
Pablo Kornfeld – varhany, cembalo
Györgyi Farkas – barokní fagot
Tomasz Wesolowski – barokní fagot

Nahráno v červnu roku 2003 a květnu 2009
Kostel Panny Marie Andělské
Kapucínský klášter v Praze

Zvláštní poděkování patří:
Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonu.

Music From Eighteenth-Century Prague
Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague

In the rich musical life of early 18th century Prague, the Advent and Christmas seasons formed a chapter unto themselves. Their specific repertoire consisted not only of the themes of this liturgical season (including a strong element of the Marian cult), but also of special liturgical and musical forms. In both songs and figural music Czech suddenly appeared side by side with Latin, along with elements of folk religion and culture. These are most to be heard in the charming Advent and Christmas poeticism of the songs of Holan Rovensky. Prague’s archives also hold whole troves of pieces with more sophisticated forms, both those by composers who worked in Prague (A. Reichenauer, J.F. Fasch) and those brought in from elsewhere (A. Caldara, Dresden-based J. D. Zelenka, and others).


Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
1.
Maria, thou lofty field
2.Oh God, how did I deserve

Antonín Reichenauer (c.1694-1730)
3.Cantata ad Montem Sanctum „Quae est ista“

Václav Karel Holan Rovenský
4.
Mary, give your consent
5.Rorate coeli, when holy prophets

Antonín Reichenauer
6.
Triosonata in D major
1.Adagio     
2.Allegro      
3.Adagio       
4.Tempo di Menuet   

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
7.Alma Redemptoris Mater   
1.Alma Redemptoris Mater – Adagio un poco     
2.Succure cadenti       
3.Virgo prius – Larghetto piano sempre      

8.Adeste fideles

Antonín Reichenauer
9.
Aria de Adventu in F major „O coeli, rorate“

Václav Karel Holan Rovenský
10.
Oh my beloved

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
11.Sonata for Flute, Two Recorders and Basso continuo in G major   
1.Andante      
2.Allegro    
3.Affettoso    
4.Allegro

Antonio Caldara (c.1671-1736)
12.
Aria „Quel pargoletto“ (from Vatici di pace)

Václav Karel Holan Rovenský
13.
To little Jesus
14.
A darling child

soprano: Hana Blažíková
alto: Kamila Ševčíková
barytone: Marián Krejčík
bass: Tomáš Král

Carillon in Loreto Prague: Radek Rejšek

Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – baroque oboe
Marcel Plavec – baroque oboe
Helena Zemanová – baroque violin
Cecílie Valtrová- baroque violin
Adéla Štajnochrová– baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Adreas Torgersen – baroque viola
Stephan Schultz – baroque violoncello
Hana Fleková – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Luděk Braný – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Jan Krejča – theorbo
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Györgyi Farkas – baroque bassoon
Tomasz Wesolowski – baroque bassoon

Recorded in June 2003 and May 2009
Church of the Virgin Marry Angelic
Capuchin Monastery Prague

 

Audio examples to be found on Supraphon.

Music From Eighteenth-Century Prague
Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague

In the rich musical life of early 18th century Prague, the Advent and Christmas seasons formed a chapter unto themselves. Their specific repertoire consisted not only of the themes of this liturgical season (including a strong element of the Marian cult), but also of special liturgical and musical forms. In both songs and figural music Czech suddenly appeared side by side with Latin, along with elements of folk religion and culture. These are most to be heard in the charming Advent and Christmas poeticism of the songs of Holan Rovensky. Prague’s archives also hold whole troves of pieces with more sophisticated forms, both those by composers who worked in Prague (A. Reichenauer, J.F. Fasch) and those brought in from elsewhere (A. Caldara, Dresden-based J. D. Zelenka, and others).

 

Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
1. Maria, thou lofty field
2.Oh God, how did I deserve

Antonín Reichenauer (c.1694-1730)
3.Cantata ad Montem Sanctum „Quae est ista“

Václav Karel Holan Rovenský
4. Mary, give your consent
5.Rorate coeli, when holy prophets

Antonín Reichenauer
6. Triosonata in D major
1.Adagio     
2.Allegro      
3.Adagio       
4.Tempo di Menuet

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
7.Alma Redemptoris Mater   
1.Alma Redemptoris Mater – Adagio un poco     
2.Succure cadenti       
3.Virgo prius – Larghetto piano sempre

8.Adeste fideles

Antonín Reichenauer
9. Aria de Adventu in F major „O coeli, rorate“

Václav Karel Holan Rovenský
10. Oh my beloved

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
11.Sonata for Flute, Two Recorders and Basso continuo in G major   
1.Andante      
2.Allegro    
3.Affettoso    
4.Allegro

Antonio Caldara (c.1671-1736)
12. Aria „Quel pargoletto“ (from Vatici di pace)

Václav Karel Holan Rovenský
13. To little Jesus
14. A darling child

soprano: Hana Blažíková
alto: Kamila Ševčíková
barytone: Marián Krejčík
bass: Tomáš Král

Carillon in Loreto Prague: Radek Rejšek

Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – baroque oboe
Marcel Plavec – baroque oboe
Helena Zemanová – baroque violin
Cecílie Valtrová- baroque violin
Adéla Štajnochrová– baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Adreas Torgersen – baroque viola
Stephan Schultz – baroque violoncello
Hana Fleková – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Luděk Braný – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Jan Krejča – theorbo
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Györgyi Farkas – baroque bassoon
Tomasz Wesolowski – baroque bassoon

Recorded in June 2003 and May 2009
Church of the Virgin Marry Angelic
Capuchin Monastery Prague

 

Les extraits on peut ecouter sur Supraphon.