Program 2015

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
16. mezinárodní hudební festival

13. července – 6. srpna 2015

 FEMINA AETERNA

pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury,
Jana Wolfa, radního pro kutluru hl. m. Prahy,
a Oldřicha Lomeckého, starosty Městské části Praha 1

Cožpak nechápete, že o všechny příjemné zábavy, které se líbí světu, mají zásluhu výhradně ženy? Proč se učíme půvabně tančit, ne-li abychom se zalíbili dámám? Z téhož důvodu se cvičíme v líbezné hudbě.
(Baldassare Castiglione, 1478–1529)

Vývoj světové hudby výrazně ovlivnila celá řada vynikajících skladatelek, interpretek i patronek umění – přestože v průběhu dějin byly ženy v hudbě považovány za výjimečný a nezřídka dokonce nevítaný jev. Místo v hudebním kánonu jim tak zůstalo nadlouho neprávem odepřeno. Role žen v hudebním umění je nicméně natolik významná, že Letní slavnosti staré hudby zasvětily tématu věčné ženy celý 16. ročník.

Ústředním tématem festivalu v roce 2015 byly nejrůznější podoby ženské hudebnosti. Dramaturgie představila například díla první známé skladatelky, středověké donny universale Hildegardy von Bingen; kompozice barokních umělkyň Julie Pinel a Élisabeth Jacquet de la Guerre vystřídaly skladby inspirované osudy významných hrdinek křesťanské tradice a příběhy ženských mytologických postav.

Program představil řadu špičkových interpretů, kteří v Praze vystoupili poprvé. Z pěvců jsme mohli obdivovat například výkony Brazilky Luandy Siqueiry a Rakušana Terryho Weye, z instrumentalistů pak charismatickou gambistku Lucile Boulanger, uhrančivou a všestrannou Paulinu van Laarhoven se souborem La Violetta a fenomenálního kytaristu Quita Gata. Závěr festivalu patřil barokní opeře Calisto v podání souboru Collegium Marianum a divadelní společnosti Buchty a loutky.

 

Program

La Muse
Múzy a hrdinky francouzské barokní hudby
M. P. de Montéclair, E.-C. J. de La Guerre, F. Couperin

Maïlys de Villoutreys – soprán
LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE (Francie)

Pondělí 13. 7. 2015, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Laura
Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech
(dobové úpravy pro gambový consort)
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina
LA VIOLETTA (Nizozemí)
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Čtvrtek 16. 7. 2015, 19.30
Míčovna Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1

Více…

 

La Luna
Sedm staletí ve svitu měsíce – iberoamerická hudební inspirace
Luanda Siqueira (Brazílie) – soprán
GLOSSARIUM
(Španělsko)
Quito Gato (Argentina) – barokní kytara

Pondělí 20. 7. 2015, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Magdalena
Mezi láskou pozemskou a nebeskou
T. Merula, G. Frescobaldi, G. P. Cima, M. Cazzati
LES CORNETS NOIRS (Německo)
Frithjof Smith, Gebhard David – cornettino, cink

Středa 22. 7. 2015, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Více…

 

Sibylla
Hudební vize Hildegardy z Bingenu
TIBURTINA ENSEMBLE (Česká republika)
Barbora Kabátková – soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí

Pondělí 27. 7. 2015, 20.00
Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech
Vyšehradská 49, Praha 2

Více…

 

Hemiolen
Severské lidové baroko
SILFVER (Švédsko)
Johan Hedin – nyckelharpa

Čtvrtek 30. 7. 2015, 19.30
Betlémská kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1

Více…

 

Maria
Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů
J. Clemens non Papa, G. P. da Palestrina, J. Desprez
Terry Wey (Rakousko) – kontratenor
CAPPELLA MARIANA
(Česká republika)
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

Pondělí 3. 8. 2015, 20.30
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Více…

 

Calisto
Barokní opera Francesca Cavalliho
Hana Blažíková – Calisto
Barbora Kabátková – Diana, Giunone
Jan Mikušek – Endimione
Tomáš Lajtkep – Mercurio
Tomáš Král – Giove, Giove in Diana
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
BUCHTY A LOUTKY
Vít Brukner – režie
Jana Semerádová – hudební nastudování

Čtvrtek 6. 8. 2015, 19.30
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1

Více…

SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC
16th International Music Festival

13 July – 6 August 2015

Under the auspices of
the Minister of Culture of the Czech Republic Daniel Herman,
the Councillor for Culture of teh City of Prague Jan Wolf,
and the Mazor of teh District of Prague 1 Oldřich Lomecký 

Do you not realize that women, and women only, are to be credited with all the delightful pastimes which the world doth so admire? Why do we learn to dance gracefully if not to please the ladies? And is it not for the same reason, after all, that we practice playing sweet music?
(Baldassare Castiglione, 1478–1529)

FEMINA AETERNA

Throughout history, women in music were regarded as an exception, or even an anomaly. Yet, the development of music in the past was influenced by a number of outstanding female composers, performers, and patrons; although they rarely made it into the canon. The Summer Festivities of Early Music chose this important aspect of the history of music and the motif of the „Eternal Woman“ as the main theme of its 16th edition.

The programme of the Summer Festivities of Early music in 2015 was dedicated to various kinds of female musicality. The programme included works by the first known woman composer, the Medieval donna universale Hildegard von Bingen; pieces by the Italian Baroque composers Julie Pinel and Elisabeth Jacquet de la Guerre; music inspired by the lives of female heroines of the Christian tradition; and compositions based on female mythological figures.

The festival hosted a number of outstanding musicians for many of whom it was their first appearance in Prague. The listeners had a chance to admire the vocal art of Luanda Siqueira from Brazil, the countertenor Terry Wey from Austria, the charismatic performance on the viola da gamba by Lucile Boulanger, the mesmeric and versatile Paulina van Laarhoven with La Violetta, and the phenomenal guitar player Quito Gato. The close of the festival was dedicated to the Baroque opera Calisto in the performance by the ensemble in residence Collegium Marianum.

 

 

Programme

La Muse
Muses and Heroines in French Baroque Music
M. P. de Montéclair, E.-C. J. de La Guerre, F. Couperin

Maïlys de Villoutreys – soprano
LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE (France)

Monady 13. 7. 2015, 8.00 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

More…

 

Laura
Petrarch’s Sonnets in Renaissance Madrigals
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina
LA VIOLETTA (Netherlands)
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, artistic direction

Thursday 16. 7. 2015, 7.30pm
The Ball Game Hall, Prague Castle, Praha 1

More…

 

La Luna
Seven Centuries under the Moon – Music of Ibero-American Inspiration
Luanda Siqueira (Brasil) – soprano
GLOSSARIUM
(Spain)
Quito Gato (Argentina) – Baroque guitar

Monday 20. 7. 2015, 8.00 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

More…

 

Magdalena
Earthly and Heavenly Love
T. Merula, G. Frescobaldi, G. P. Cima, M. Cazzati
LES CORNETS NOIRS (Germany)
Frithjof Smith, Gebhard David – cornettino, cirnetto

Wednesday 22. 7. 2015, 7.30 pm
Sts. Simon and Jude Church, Dušní ul., Praha 1

More…

 

Sibylla
Musical Visions of Hildegard von Bingen
TIBURTINA ENSEMBLE (Czech Republic)
Barbora Kabátková – soprano, medieval harp, artistic direction

Monday 27. 7. 2015, 8.00
Abbey Church of the Blessed Virgin Mary, St. Jerome and Slavic Saints
Vyšehradská 49, Praha 2

More…

 

Hemiolen
Nordic Folk Baroque
SILFVER (Sweden)
Johan Hedin – nyckelharpa

Thursday 30. 7. 2015, 7.30 pm
Bethlehem Chapel, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1

More…

 

Maria
The Figure of Mary in Renaissance Music
J. Clemens non Papa, G. P. da Palestrina, J. Desprez
Terry Wey (Austria) – countertenor
CAPPELLA MARIANA
(Czech Republic)
Vojtěch Semerád – tenor, artistic direction

Monday 3. 8. 2015, 8.30 pm
The Church of Saint Mary of the Snow
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

More…

 

Calisto
Baroque Opera by Francesco Cavalli
Hana Blažíková – Calisto
Barbora Kabátková – Diana, Giunone
Jan Mikušek – Endimione
Tomáš Lajtkep – Mercurio
Tomáš Král – Giove, Giove in Diana
COLLEGIUM MARIANUM (Czech Republic)
BUCHTY A LOUTKY
Vít Brukner – director
Jana Semerádová – musical direction

Thursday 6. 8. 2015, 7.30 pm
State Opera, Wilsonova 4, Praha 1

More…