CV Lucia Swarts

Lucia Swarts

Violoncellistka Lucia SLucia Swartswarts studovala u Annera Bijlsmy na Královské konzervatoři v Haagu, kde v roce 1982 získala sólový diplom. V témže roce debutovala v Malém sále amsterdamského Concertgebouw v koncertní řadě „New Vintage“ pro talentované interprety. Vedle řady sólových vystoupení se věnuje komorní hře, a to v hudbě všech stylových období.   Spolupracuje s renomovanými interprety, jako jsou Leo van Doeselaar, Siebe Henstra, Michael Chance, Ryo Terakado, Harry van der Kamp a Jos van Immerseel. Od roku 1983 byla členkou a hostem řady hudebních těles a uskupení, z nichž k nejvýznamnějším patří ASKO Schoenberg Ensemble, Amsterdam Bach Soloists, Nieuw Ensemble a Anima Eterna Trio. Je první violoncellistkou barokního orchestru při Nizozemské Bachově společnosti. Se zmíněnými soubory nahrála bezpočet CD a DVD záznamů pod vedením dirigentů Reinberta de Leeuw, Olivera Knussena, Gustava Leonhardta, Jose van Veldhovena a dalších. Pět jejích sólových CD zahrnuje nahrávky Vivaldiho violoncellových sonát, skladby pro violoncello a klavír autorů 19. století (s pianistou Leo van Doeselaarem), italské violoncellové koncerty a Boccheriniho violoncellové sonáty. Lucia Swarts vyučuje hru jak na moderní, tak na barokní violoncello na Královské konzervatoři v Haagu. Pravidelně také vede interpretační kurzy v Holandsku a zahraničí, jako například mistrovské kurzy při festivalu v Daroce ve Španělsku, Dorts Cello Festivalu a festivalu Petera de Grote.

Zpět na Arcangelo della Musica

Lucia Swarts

Lucia SwartsCellist Lucia Swarts studied with Anner Bijlsma at the Royal Conservatory in The Hague, where she earned her solo diploma in 1982, and in the same year she made her debut as a prize winner in the Kleine Zaal of the Amsterdam Concertgebouw in the New Vintage series for talented young musicians. In addition to her many solo appearances she has devoted herself to playing chamber music from all the periods of music history. She performs with such musicians as Leo van Doeselaar, Siebe Henstra, Michael Chance, Ryo Terakado, Harry van der Kamp, and Jos van Immerseel. Since 1983 she has played in such ensembles as the ASKO Schoenberg Ensemble, The Amsterdam Bach Soloists, the Nieuw Ensemble and Anima Eterna Trio. She is solo cellist in the Baroque Orchestra of the Netherlands Bach Society. With these ensembles she has recorded many CDs and DVDs, with conductors Reinbert de Leeuw, Oliver Knussen, Gustav Leonhardt, and Jos van Veldhoven. Her five solo CDs include Vivaldi’s cello sonatas, 19th-century cello-and-piano works (with pianist Leo van Doeselaar), Italian cello concertos, and Boccherini’s cello sonatas. Lucia Swarts teaches both classical and Baroque cello at the Royal Conservatory in The Hague. Furthermore, she has taught master classes in the Netherlands and elsewhere, including the yearly early music festival in Daroca (Spain), the Dordts Cello Festival, and the Peter de Grote Festival.

Back to Arcangelo della Musica