CV Siebe Henstra

Siebe Henstra

Po ukončení studií cembalové hry na Sweelinck Conservatorium v Amsterodamu (pod vedením Gustava Leonhardta a Tona Koopmana) se Siebe Henstra stal vítězem prestižních soutěží v  Edinburghu (1982) a v Amsterodamu (1987). V téže době začal spolupracovat s několika významnými tělesy včetně Nizozemské Bachovy společnosti, Orchestru 18. století, Royal Concertgebouw Orchestra a souborů Leonhardt Consort, Tokyo Baroque, La Petite Bande a Ricercar Consort. Zúčastnil se řady CD, rozhlasových a televizních nahrávek, mimo jiné pro společnosti Ricercar, Denon, Philips, Deutsche Harmonia Mundi, Sony a Telefunken. S uvedenými soubory či jako sólista vystupoval ve většině evropských zemí, Japonsku, Rusku, Mexiku a USA. Často také vystupuje v duu s violoncellistkou Lucií Swarts a pravidelně také v čistě klávesové formaci Der prallende Doppelschlag s cembalistou, varhaníkem a hráčem na klavichord Mennem van Delft.

Siebe Henstra vedl mistrovské kurzy ve Finsku, Německu, Itálii, Portugalsku, Francii, Japonsku, USA, Mexiku, Katalánsku a České republice a od roku 1988 vyučuje cembalovou hru na konzervatoři v Utrechtu. Řada jeho sólových nahrávek zahrnuje CD s Italskými skladbami ze 17. století, věnovanými cembalu, a kompletní nahrávku díla pro klávesové nástroje Matthiase Weckmanna (obojí pro Ricercar). Siebe Henstra nahrál také sólová díla pro klavichord pro Muzeum hudebních nástrojů v Bruselu a přispěl k vysoce ceněné nahrávce kompletního díla Sweelinckova (mj. cena Edison Award, 2003, a Deutsche Schallplatten Kritik Preis, 2003).

Siebe Henstra

Zpět na Arcangelo della Musica

Siebe Henstra

After completing his studies in harpsichord performance with Gustav Leonhardt and Ton Koopman at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam, Siebe Henstra won prizes at competitions in Edinburgh (1982) and in Amsterdam (1987), and began to collaborate as a continuo player with several ensembles including the Netherlands Bach Society, the Orchestra of the Eighteenth Century, the Leonhardt Consort, Tokyo Baroque, La Petite Bande, Ricercar Consort, and the Royal Concertgebouw Orchestra. He has participated in recordings (CD, Radio, TV) with the labels Ricercar, Denon, Philips, Deutsche Harmonia Mundi, Sony, and Telefunken; he has performed in most European countries, Japan, Russia, Mexico, and the United States; and as a harpsichord and clavichord soloist he has given numerous performances throughout the world. Furthermore, he frequently appears in duo with cellist Lucia Swarts, and forms a regular clavichord, harpsichord, and organ duo Der prallende Doppelschlag with Menno van Delft.

Siebe Henstra has taught several master classes in Finland, Germany, Italy, Portugal, France, Japan, the USA, Mexico, Catalonia, and the Czech Republic, and since 1988 he has been teaching harpsichord at the Utrecht conservatory. Among his many solo CDs are a recording entirely devoted to 17th-century Italian music for harpsichord, and the complete keyboard works of Matthias Weckmann, both released by the Ricercar label. He also recorded solo clavichord works for the Musical Instruments Museum in Brussels and contributed to the recording of the complete works of Sweelinck, which received an Edison award (2003) and the Deutsche Schallplatten Kritik Preis (2003).

Siebe Henstra

Back to Arcangelo della Musica