CV Konrad Junghänel

Konrad Junghänel

Konrad Junghänel patří k předním dirigentům v oblasti staré hudby. Hudební kariéru zahájil jako mezinárodně uznávaný loutnista. Po studiích na Hochschule für Musik und Tanz Köln pravidelně spolupracoval s René Jacobsem a dalšími umělci a špičkovými soubory, jako jsou Les Arts Florissants, La Petite Bande a Musica Antiqua Köln. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval Konrad Junghänel v Evropě, Spojených státech, Japonsku, Jižní Americe a Africe. Jeho kompletní nahrávka loutnového díla J. S. Bacha a nahrávka skladeb pro sólovou loutnu S. L. Weisse se setkala s mezinárodním ohlasem. Od roku 1994 působí Konrad Junghänel jako profesor na státní hudební konzervatoři v Kolíně. V roce 1987 jej zájem o barokní vokální repertoár přivedl k založení souboru vokálních sólistů Cantus Cölln, který je dnes považován za jedno z nejlepších uskupení v oboru na světě.

V posledních deseti letech je Konrad Junghänel žádaným hostujícím dirigentem koncertních provedení a zejména scénických představení barokní a raně klasicistní hudby v Německu i v zahraničí. Výsledky jeho intenzivní práce s barokními ansámbly i moderními tělesy se setkaly s nadšeným odborným ohlasem. Kritika vyzdvihuje závratná tempa a dramatickou expresivitu jeho interpretací, stejně jako práci se zvukem, průzračným a zároveň témbrově pestrým. V anketě publikované německým magazínem Welt am Sonntag, byl  Konrad Junghänel kritikou nominován na titul nejlepšího dirigenta operní sezony 2010/2011 v Severním Porýní-Vestfálsku.

Konrad Junghänel

K vrcholům uplynulých sezon patří Junghänelovo nastudování Rameauových Les Paladins (režie Arila Siegert) pro Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg a Purcellovy opery Dido and Aeneas pro Saarländisches Staatstheater Saarbrücken (2010). Velký úspěch představení Monteverdiho Korunovace Poppeiny (režie Dietrich Hilsdorf) a Mozartova Únosu ze serailu (režie Uwe Eric Laufenberg) v kolínské Státní opeře stál za vznikem cyklu Monteverdiho a Mozartových oper pod Junghänelovým hudebním vedením. V lednu 2011 dirigoval Konrad Junghänel Rameauovu Platée (režie Karoline Gruber) v Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg. Následovaly Mozartova La Clemenza di Tito (říjen 2011, rež. Uwe Eric Laufenberg) a Monteverdiho Návrat Odyssea do vlasti (únor 2012, rež. Bernd Mottl). Vedle úspěšné produkce Händelova Xerxe v Komické opeře Berlín (květen 2012, rež. Stefan Herheim) hostoval Konrad Junghänel také v norském Bergenu.

Zpět na Theatrum sacrum

Konrad Junghänel

Konrad Junghänel is one of the leading conductors in the field of Early Music. He began his career as an internationally renowned lutenist. Since the period of his studies in Cologne he regularly collaborated as an instrumentalist with René Jacobs—in recitals and opera productions—and other well-known ensembles such as Les Arts Florissants, La Petite Bande, and Musica Antiqua Köln, being praised for his extraordinary virtuosity. Both as a soloist and as a chamber musician, Konrad Junghänel has appeared throughout Europe, in the USA, Japan, South America, and Africa. For his recordings of the complete lute works by J.S. Bach, as well as the works for lute solo by S.L. Weiss he has been internationally recognized. Since 1994 Konrad Junghänel has had a professorship at the state conservatory of music in Cologne. In 1987, his work in Baroque vocal music brought Konrad Junghänel to found the solo vocal ensemble Cantus Cölln, now one of the foremost ensembles of its kind worldwide.

For more than a decade, Konrad Junghänel has been much requested as a guest conductor in Germany and elsewhere, in concert performances and mainly in scenic productions of the Baroque and early classical periods. The result of his intense rehearsal work with specialized Baroque ensembles, as well as with modern orchestras has been unanimously recognized. Critics outline the vibrating tempos, dramatic expressiveness of his interpretations and the sounds, both transparent and rich in color, of the ensembles he conducts. In a poll of the German newspaper “Welt am Sonntag,” critics nominated Konrad Junghänel as the best conductor of the opera season 2010/2011 in the region of Northrhine-Westfalia.

Konrad Junghänel

Most recent performance highlights include Rameau’s Les Paladins (directed by Arila Siegert) at the Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, followed by Purcell’s Dido and Aeneas at the Saarländisches Staatstheater Saarbrücken (2010). There were the premieres of Monteverdi’s L’Incoronazione di Poppea (with Dietrich Hilsdorf) and of Mozart’s Die Entführung aus dem Serail (with Uwe Eric Laufenberg), initiating both a Monteverdi-cycle and a Mozart-cycle under his musical direction at the Cologne Opera. In January 2011, Konrad Junghänel directed Rameau’s Platée (with Karoline Gruber) at the Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg; La Clemenza di Tito (October 2011, with Uwe Eric Laufenberg); and Il ritorno d’Ulisse in patria (February 2012, with Bernd Mottl). In addition to the successful production of G.F. Händel’s Xerxes at the Komische Oper Berlin (May 2012, with Stefan Herheim), Konrad Junghänel also gave guest performances in Bergen, Norway.

Back to Theatrum sacrum