CV Farran Sylvan James

Farran Sylvan James

Farran Sylvan James pochází z Kanadského Vancouveru. Na housle začala hrát jako tříletá a zájem o hudbu ji později zavedl na McGill University do Montrealu a na Státní univerzitu a na Juilliard School v New Yorku, kde byli jejími učiteli Joel Smimoff a Joyce Robbins.

Farran Sylvan James

Ještě za studií vystupovala s řadou prestižních amerických souborů, jako jsou Metamorphosen Chamber Ensemble (Harvard), Les Violons du Roy (Quebec) a Montreal Chamber Orchestra, s nímž pořídila řadu nahrávek a účastnila se koncertních turné. Od roku 1999, kdy přesídlila do Evropy, vystupovala v celé řadě prestižních koncertních síní (např. Berlínská filharmonie, Théâtre des Champs Élysées v Paříži a Concertgebow v Amsterdamuú) a jako sólistka a koncertní mistr spolupracovala s řadou uznávaných soborů, jako jsou Bach Consort Wein, Ayre Español či Vespres d’Arnadí, a uznávaných dirigentů, z nichž jmenujme alespoň Jordi Savalla, Ottavia Dantona, Monicu Hugget, Skipa Sempého nebo Alfreda Berdiniho.

Nahrávala pro Sony, Harmonia Mundi, Challenge, Ambroisie, Naïve a Arsis, přičemž k nejnovějším nahrávkám patří CD s názvem Anna Maria Strada z roku 2015 pro společnost Musiepoca, jež vzniklo ve spolupráci s Maríou Espadou a Vespres d’Arnadí.

Vedle kariéry barokní a klasické houslistky se dlouhodobě věnuje také improvizaci a spolupracuje na experimentálních projektech s tanečníky, výtvarníky a hudebníky z oblasti jazzu a world music. Farran Sylvan hraje na housle Johannese Cuyperse z roku 1790.

Zpět na Teatro del mondo

Farran Sylvan James

Farran Sylvan James began to study violin at the age of three in Vancouver, Canada. Her passion for music then took her to Montreal (McGill University), and to the State University of New York and Juilliard School of Music where she studied with Joel Smimoff and Joyce Robbins.

Farran Sylvan James

While still a student she performed with various groups, including Metamorphosen Chamber Ensemble (Harvard), Les Violons du Roy (Quebec), and Montreal Chamber Orchestra with whom she recorded and toured extensively. Since her move to Europe in 1999, she has appeared in the Berlin Philharmonic, Théâtre des Champs Élysées in Paris, the Concertgebow in Amsterdam and a number of other prestigious concert halls, and has collaborated as a soloists and concertmaster with various established early music groups such as Bach Consort Wein, Ayre Español, or Vespres d’Arnadí, and illustrious conductors such as Jordi Savall, Ottavio Dantone, Monica Hugget, Skip Sempé, or Alfredo Berdini.

She has recorded on Sony, Harmonia Mundi, Challenge, Ambroisie, Naïve and Arsis. One of her latest recording is the CD Anna Maria Strada with María Espada and Vespres d’Arnadí released in 2015 for Musiepoca label.

Apart from her career as a Baroque and classical violinist she has been drawn for many years to improvising on the violin, collaborating on experimental projects with dancers, painters and jazz and world musicians. Farran Sylvan plays a Johannes Cuypers violin build in 1790.

Back to Teatro del mondo