CV Patrick Cohën-Akenine

Patrick Cohën-Akenine

Patrick Cohën-Akenine studoval hru na housle u Pierra Amoyala, Michèle Auclair a Gérarda Jarry a poté na pařížské konzervatoři, kde se intenzivně věnoval také komorní hře. Je laureátem několika významných houslových soutěží, včetně soutěže Mladých sólistů v Douai, Soutěže Gérarda Pouleta ve Vichy a vítězem Mezinárodní smyčcové soutěže v Epernay. Patrick Cohën-Akenine se záhy začal zajímat také o starou hudbu a barokní housle studoval u Enrica Gattiho a Patricka Bismutha. Jako uznávaný sólista spolupracoval s dirigenty, jako jsou Hervé Niquet, William Christie, Philippe Herreweghe a Christophe Rousset.

Patrick Cohen-Akenine

V roce 2000 založil soubor Les Folies françoises, vysoce ceněný pro inovativní přístup k dramaturgii i interpretaci. Projekty Les Folies françoises z posledních let zahrnují dva programy připravené ve spolupráci s Centrem pro barokní hudbu ve Versailles k oslavám 250. výročí úmrtí Jeana-Philippa Rameaua v roce 2014. Ve stejném roce soubor uvedl v Cité de la Musique v Paříži Mozartovu operu Apollo und Hyacinthus v režii Natalie van Parys. V letošním roce čeká Les Folies françoises spolupráce s kontratenoristou Philippem Jarousskym.

Jako dirigent je Patrick Cohën-Akenine často zván ke spolupráci s moderními orchestry, aby hráčům přiblížil základy poučené interpretace barokního a klasicistního repertoáru. V roce 2003 a 2011 takto spolupracoval s Orchestre des Pays de Savoie, v roce 2008 s orchestrem rouenské opery a v březnu téhož roku dirigoval inscenaci Purcellovy Dido a Aeneas v režii Dominiqua Pitoiseta v Opeře Bastille. Dirigoval také například orchestr Vysoké hudební školy v Barceloně (Haydnovy symfonie) a Symfonický orchestr města Orléans (Haydnovo Stvoření). V roce 2011 a 2012 vystupoval Patrick Cohën-Akenine jako host se souborem Barrocade na izraelském turné. V srpnu 2014, byl požádán, aby organizačně zaštítil závěrečné kolo soutěže barokní opery „Cesti Competition“ při festivalu v Innsbrucku a dozíral na nastudování Lullyho Armidy pro festival v roce 2015, včetně reprízy na festivalu v Postupimi v roce následujícím.

[nggallery id=254]

Patrick Cohën-Akenine se věnuje též pedagogické činnosti na konzervatoři ve Vallée de la Chevreuse a na konzervatoři J-B. Lullyho v Puteaux. V červnu 2010 mu bylo svěřeno vedení projektu obnovení orchestru Les Vingt-quatre Violons du Roy (Dvacet čtyři králových houslí) při mistrovských kurzech na Royal College of Music v Londýně. V létě 2012 vedl anglo-francouzskou akademii zaměřenou na rekonstrukci Dvaceti čtyř králových houslí a řídil orchestr během turné, jehož součástí byla vystoupení ve Versailles, na festivalu v Montpellier a na londýnských Proms.

V roce 2006 obdržel Patrick Cohën-Akenine rytířský řád za zásluhy v oblasti umění a literatury.

Zpět na Portrét benátský

Zpět na Akademie Versailles

Patrick Cohën-Akenine

Patrick Cohën Akenine studied violin with P. Amoyal, M. Auclair, and G. Jarry and then at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris where he dedicated himself to the string quartet, winning a Ministry of Culture prize and a special prize at the Evian International Competition. He is also a laureate of several prestigious violin competitions, including the Douai Young Soloists competition, the  Gérard  Poulet  Competition  in  Vichy,  and the winner of the Epernay International String Competition (first prize).

Alongside his classical training, Patrick Cohën Akenine developed an interest in ancient music. Having studied Baroque violin with Enrico Gatti and P. Bismuth, he was awarded the First Prize at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris in 1996. A renowned violinist on the Baroque scene, Patrick Cohën Akenine has worked with conductors such as H. Niquet, W. Christie, Ph. Herreweghe, and Ch. Rousset.

Patrick Cohen-Akenine

In 2000, he founded the ensemble Les Folies françoises. Appreciated for its innovative approach to programing and interpretation, the ensemble has been invited to perform at the most prestigious concert halls and festivals in France and abroad. Les Folies françoises’ recent productions include two programs produced in collaboration with the Centre de Musique Baroque de Versailles in 2014 to mark the 250th anniversary of the death of Jean-Philippe Rameau. In the same year, the ensemble performed Mozart’s Apollo und Hyacinthus, directed by Natalie van Parys, at the Cité de la Musique in Paris. 2016 will bring a collaboration of Les Folies françoises with the counter-tenor Philippe Jaroussky.

Patrick Cohën Akenine has been invited to conduct various modern orchestras and to introduce their players to the techniques required for the performance of Baroque repertoires. In 2003 and 2011 he thus collaborated with Orchestre des Pays de Savoie, in 2008 with the Opéra de Rouen orchestra, and in March of the same year he was invited to conduct Purcell’s Dido and Aeneas in a production directed by Dominique Pitoiset at the Opéra Bastille. Recently, he has conducted the orchestra of the Escolia Superior de Musica in Barcelona in a performances of Haydn’s symphonies and the Orchestre Symphonique d’Orléans in Haydn’s The Creation. Patrick Cohën Akenine made guest performances with the Barrocade ensemble during their tour of Israel in January 2011 and February 2012. In August 2014, he was invited to organise the final of the “Cesti Competition” for baroque opera by the directors of the Innsbruck festival. They also invited him to oversee the production of Lully’s Armide for the 2015 festival and to stage a repeat performance for the 2016 Potsdam festival.

[nggallery id=254]

Passionate about education, Patrick Cohën Akenine has taught at the Vallée de la Chevreuse Regional Conservatoire for Music and Dance and at the J-B. Conservatoire in Puteaux. He is regularly invited to teach masterclasses. In June 2010, he was charged with the task of recreating Les Vingt-quatre Violons du Roy (The King’s twenty four Violins) whilst conducting masterclasses at the Royal College of Music in London. During the summer 2012 he led an Anglo-French academy focused on the reconstruction of the Vingt-Quatre Violons du Roy, conducting the orchestra during a concert tour, including performances at the Palace of Versailles, the Montpellier festival and the Proms.

In 2006. Patrick Cohën Akenine was awarded the title Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Back to A Portrait of Venice