CV Pavel Serbin

[:cz]

Pavel Sebin

Pavel Sebin studoval na Ruské akademii hudby Gněsinových v Moskvě a na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského u Dmitrije Millera (violoncello) a Alexandera Rudina a Alexandera Galkovského (komorní hudba). V roce 1999 byl přijat na Královskou konzervatoř v Den Haagu do gambové třídy Wielanda Kuijkena a violoncellové třídy Jaapa ter Lindena. V roce 2015 získal doktorát na konzervatoři v belgickém Ettelbrucku, kde se pod vedením Michela Rada-Igische věnoval postgraduálnímu studiu v oboru violy da gamba. Od roku 2004 vyučuje hru na barokní violoncello a komorní hru na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského.

Pavel Serbin

V roce 2000 se stal vítězem mezinárodní houslové soutěže Premio Bonporti v Itálii a soutěže Van Wassenaer Concours pro soubory staré hudby v Nizozemí. O rok dříve byl laureátem Mezinárodní soutěže Musica Antiqua v Bruggách a získal ocenění Juventus ve Francii. Pavel Sebin vystupoval na řadě prestižních festivalů v Evropě a Rusku, z nichž jmenujme například Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Festival Van Vlaanderen v Nizozemí, Mezinárodní festival staré hudby v Petrohradě, Festival Oude Muziek Utrecht, festival Styriarte ve Štýrském Hradci a Tages Alte Musik v Herne. V roce 1997 založil soubor A La Russe spolu s fortepianistkou Olgou Martynovou. Od roku 2003 je uměleckým vedoucím orchestru Pratum Integrum. V roce 2008 zahájil svou dirigentskou dráhu. Jeho diskografie čítá na 30 CD. Od roku 2012 je prvním violoncellistou Hofkapelle München, pravidelně vystupuje též s Akademie für Alte Musik Berlin, Orchester Wiener Akademie, Anima Aeterna a dalšími orchestry.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Pavel Sebin

Pavel Sebin studied at Gnessin Russian Academy of Music in Moscow and at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory with Dmitry Miller (cello), as well as Alexander Rudin and Alexander Galkovsky (chamber music). In 1999 he entered the Royal Conservatory of the Hague to study under the guidance of Wieland Kuijken (viola da gamba) and Jaap ter Linden (Baroque cello). In 2015 he received a doctorate in viola da gamba from the Ettelbruck Conservatory where he studied with Michel Rada-Igisch. Since 2004 he has taught Baroque cello and ensemble play at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory.

Pavel Serbin

He is the winner of the Premio Bonporti International Baroque Violin competition in Italy and the Van Wassenaer Concours competition for early music ensembles in the Netherlands (2000). In 1999 he was a laureate of the International Competition Musica Antiqua in Bruges and received the Juventus Prize in France. Pavel Sebin has performed at a number of festivals all over Europe and in Russia, including Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Festival Van Vlaanderen in the Netherlands, International Early Music Festival in St. Petersburg, Festival Oude Muziek Utrecht, Styriarte festival in Gratz, Tages Alte Musik in Herne, and others. In 1997 he founded ensemble A La Russe with the fortepiano player Olga Martynova. Since 2003 he has also been artistic leader of Pratum Integrum Orchestra. In 2008 Pavel started his conducting career. His discography includes more than 30 CDs. Since 2012 he has played the principal cello with Hofkapelle München. He also regularly performs with Akademie für Alte Musik Berlin, Orchester Wiener Akademie, Anima Aeterna, and other orchestras.

Back to Gallant Conversations

[:]