Letní slavnosti staré hudby » Akademie Versailles

Akademie Versailles

Akademie Versailles v Praze
27. února – 3. března 2017

Výběrový orchestrální workshop

AKADEMIE VERSAILLES je kulturně-vzdělávací projekt staré hudby určený studentům středních a vysokých hudebních škol a mladým profesionálům z ČR a okolních zemí. Jedná se o pětidenní orchestrální workshop pro hráče na smyčcové nástroje (housle, viola a violoncello) pod vedením houslového virtuosa a dirigenta Patricka Cohën-Akenina, zakladatele známého souboru Les Folies françoises a houslového pedagoga na konzervatoři Charlese Muncha v Paříži a École Nationale de Musique v Orsay.

Součástí Akademie Versailles jsou i akce přístupné odborné i laické veřejnosti:

Prezentace unikátních nástrojů
Pondělí 27. 2. 2017, 10.00
Pražská konzervatoř – palác Pálffy, koncertní sál
Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1
výklad Patrick Cöhen-Akenine
vstup volný; překlad zajištěn
 
 
Závěrečný koncert Akademie Versailles
Pátek 3. 3. 2017, 18.30
Pražská konzervatoř, koncertní sál
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
Na programu části z oper J.-B. Lullyho, A. C. Destouchese, A. Campry
vstup volný
 
 
Pasivní účast
Zájemci z řad odborné i laické veřejnosti se mohou přihlásit k pasivní účasti na workshopu. Pasivní účast je bezplatná, je však nutné se zaregistrovat na festival@collegiummarianum.cz a domluvit si termín a délku účasti.
 
 
O projektu

Projekt, který pořádá Collegium Marianum – Týnská škola je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Pražskou konzervatoří. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví barokní, zejména francouzské kultury, a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

Dalšími lektory a vedoucími jednotlivých nástrojových skupin jsou François Poly (FR), a členové pražského souboru Collegium Marianum Vojtěch Semerád a Lenka Torgersen.

Studentům se díky spolupráci s předním francouzským sólistou a dirigentem otevřou nové pohledy na interpretaci skladeb u francouzského královského dvora za vlády Ludvíka XIV. Hlavním přínosem je však skutečnost, že účastníci Akademie Versailles budou mít jedinečnou možnost hrát na vzácné kopie historických nástrojů zapůjčené pro tuto příležitost přímo z Centra barokní hudby ve Versailles.

Projekt se koná se spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles, Francouzským institutem v Paříži, Francouzským institutem v Praze, Pražskou konzervatoří a za podpory Státního fondu kultury ČR.

CMBV Institut Francais
Pražská konzervatoř Státní fond kultury ČR