Letní slavnosti staré hudby » CV » CV 2014 » CV Orkiestra Historyczna

CV Orkiestra Historyczna

Orkiestra Historyczna

Orkiestra Historyczna byla založena v březnu 2012 v Katovicích (Polsko, Horní Slezsko) skupinou zapálených hráčů na historické nástroje s ohledem na zásady poučené interpretační praxe.

Orkiestra Historyczna

© Michał Barejko

Přestože bývá nejčastěji spojována s obdobím baroka, nevztahuje se historicky poučená interpretace v žádném případě pouze k tomuto uměleckému stylu. Orkiestra Historyczna usiluje o uvádění širokého repertoáru, zahrnujícího jak díla barokních velikánů J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, A. Corelliho a jejich současníků, tak hudbu období klasicismu a romantismu až k počátku 20. století.

Od svého založení už Orkiestra Historyczna spolupracovala s řadou institucí, festivalů a významných dirigentů, často při uvádění děl, která od 18. století nebyla nikdy provedena. Ve spolupráci s českými umělci, konkrétně se společností Hudební lahůdky a režisérem Tomášem Pilařem připravila Orkiestra Historyczna inscenaci opery Domenica Sarriho Didone abbandonata (leden a únor 2014). Představení se dostalo vysokého hodnocení odborné kritiky a vřelého přijetí od obecenstva.

Zpět na Od krčmy k oltáři