Letní slavnosti staré hudby » Versailles – Prague

Versailles – Prague

Versailles – Prague

ČESKO-FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE 2016–2018

Projekt tříleté česko-francouzské spolupráce Versailles Prague je výsledkem úzké spolupráce mezi třemi prestižními institucemi: Centrem barokní hudby ve Versailles, pražským centrem historických umění Collegium Marianum a Francouzským institutem. Témata a rozsah spolupráce, které vycházejí ze sdílených představ o vedení péče o národní a evropské kulturní dědictví, byly připravovány v průběhu let 2014 a 2015.

Společným jmenovatelem zmíněných institucí je pořádání kulturních událostí mimořádné umělecké kvality, které významně přispívají k uchovávání a popularizaci (ne)hmotného kulturního dědictví. Důležitý je aspekt mezinárodní spolupráce a důraz na přesah do oblasti vzdělávání. Nová spolupráce zásadním způsobem rozšiřuje téma propojení kulturních tradic České republiky a Francie, které se dramaturgií projektů pořádaných institucí Collegium Marianum prolínalo i v předchozích desetiletích. Nejvýznamnějším z těchto projektů je dlouhodobě mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, v jehož dramaturgické skladbě se tříletá česko-francouzská spolupráce také nejvíce promítá.

Dokladem a potvrzením těchto snah v minulosti je udělení francouzského Řádu umění a literatury v hodnosti Rytíř, kterým byly 19. března 2014 oceněny zásluhy PhDr. Markéty Semerádové, ředitelky a zakladatelky Letních slavností staré hudby na poli hudebního umění a vzdělávání.

 
Tematický dramaturgický plán na období 2016–2018
(Stěžejní i dílčí projekty vycházejí ze spolupráce s Centrem barokní hudby ve Versailles.)

2016 | Venezia
stěžejní projekt: A. Campra – Karneval v Benátkách

2017 | Versailles
stěžejní projekty:
Slavnost pro krále Slunce a Akademie Versailles 2017

Versailles–Prague: orchestr Ludvíka XIV. „24 králových houslí“ v Praze:

Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě (mezinárodní seminář)
8. března 2017, Francouzský institut, Praha
Pozvánka ke stažení
Program ke stažení

2018
Téma 19. ročníku festivalu bude zveřejněno v lednu 2018.
stěžejní projekt: Akademie Versailles 2018

Letni slavnosti CMBV Institut Francais