Versailles – Prague

PROJEKT ČESKO-FRANCOUZSKÉ SPOLUPRÁCE

 

Projekt šestileté česko-francouzské spolupráce Versailles – Prague je výsledkem úzké spolupráce mezi třemi prestižními institucemi: Centrem barokní hudby ve Versailles, pražským centrem historických umění Collegium Marianum a Francouzským institutem. Témata a rozsah spolupráce, které vycházejí ze sdílených představ o vedení péče o národní a evropské kulturní dědictví, byly připravovány v průběhu let 2014 a 2015.

 

Společným jmenovatelem zmíněných institucí je pořádání kulturních událostí mimořádné umělecké kvality, které významně přispívají k uchovávání a popularizaci (ne)hmotného kulturního dědictví. Důležitý je aspekt mezinárodní spolupráce a důraz na přesah do oblasti vzdělávání. Nová spolupráce zásadním způsobem rozšiřuje téma propojení kulturních tradic České republiky a Francie, které se dramaturgií projektů pořádaných institucí Collegium Marianum prolínalo i v předchozích desetiletích. Nejvýznamnějším z těchto projektů je dlouhodobě mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, v jehož dramaturgické skladbě se několikaletá česko-francouzská spolupráce také nejvíce promítá.

CM_logotyp_modra
CMBV-Logo01
Logo IFP CMYK

Dokladem a potvrzením těchto snah v minulosti je udělení francouzského Řádu umění a literatury v hodnosti Rytíř, kterým byly 19. března 2014 oceněny zásluhy PhDr. Markéty Kahoferové, programové ředitelky a zakladatelky Letních slavností staré hudby na poli hudebního umění a vzdělávání.