Letní slavnosti staré hudby » Versailles – Prague » Akademie Versailles 2018

Akademie Versailles 2018

Akademie Versailles v Praze

mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty

7.–11. března 2018
Akademie múzických umění, Hudební a taneční fakulta (HAMU)
Lichtenštejnský palác, Praha 1

LEKTOŘI
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Jory Vinikour – cembalo a basso continuo
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny
Barbara Nestola – deklamace, rétorika, výslovnost staré italštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

AKCE PRO VEŘEJNOST
7. března 2018, 9:30 hod., Respirium, HAMU
Úvodní přednáška (v AJ): Opera repertoires in France (1650–1780): performers and practices
BENOÎT DRATWICKI (umělecký ředitel Centra barokní hudby ve Versailles)
BARBARA NESTOLA (muzikoložka a specialistka na francouzskou barokní operu)
Vstup volný po předchozí registraci na festival@collegiummarianum.cz

11. března 2018, 14:30 hod., Respirium, HAMU
ZÁVĚREČNÝ KONCERT účastníků Akademie Versailles 2018
Na programu: J.-B. Lully, J.-Ph. Rameau, A. Campra, M. P. de Montéclair, L.-N. Clérambault a další
Vstup volný po předchozí registraci na festival@collegiummarianum.cz

PASIVNÍ ÚČAST
Kapacita pasivní účasti je omezena.
Pro informace o podmínkách pasivní účast prosíme kontaktujte tuto adresu:
zaneta@collegiummarianum.cz

Árie z barokních oper a kantáty ve francouzštině a italštině (Lully, Rameau, Campra, Montéclair, Clérambault) se zaměřením na ornamentiku, deklamaci, gestiku a jevištní pohyb.

ZPĚVÁCI
– individuální výuka sólového zpěvu a interpretace
– individuální výuka gestiky, jevištního pohybu, tance
– individuální výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti staré francouzštiny a italštiny
– komorní zpěv
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

CEMBALISTÉ
– individuální výuka (basso continuo se zvláštním důrazem na doprovod pěveckého repertoáru)
– komorní hra (basso continuo, doprovod pěveckého repertoáru)
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po dobu konání kurzů

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Kurzy budou probíhat v angličtině.


Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.


Středa 7. března
8:30 / Respirium: Registrace účastníků
9:00 / Respirium: Meeting účastníků a lektorů
9:30–10:50 / Respirium: OPENING LECTURE (Opera repertoires in France (1650–1780): performers and practices
11:00–18:00 / Respirium, učebny 0095, 0096, 1090, 2023: LEKCE (přestávka 13:15–14:45)

Čtvrtek 8. března – Sobota 10. března
9:30–10:00 / Respirium: Warm up s Dedou Cristinou Colonnou
10:00–18:00 (pátek do 18:30)  / Respirium, učebny 0095, 0096, 1090 (v sobotu 2026), 2023: LEKCE (přestávka 13:15–14:45)

Neděle 11. března
14:30 / Respirium: Závěrečný koncert účastníkůPořádají

Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program Letních slavností staré hudby 2018

Centre de musique baroque de Versailles

ve spolupráci s

HAMU
Oddělení historicky poučené intepretace a cembalová třída

Institut français

CM CMBV
HAMU Institut Francais