Letní slavnosti staré hudby » Versailles – Prague » Akademie Versailles 2018

Akademie Versailles 2018

Akademie Versailles v Praze

mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
francouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty

7.–11. března 2018
Hudební a taneční fakulta AMU
Lichtenštejnský palác, Praha 1

LEKTOŘI
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Jory Vinikour – cembalo a basso continuo
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny
Barbara Nestola – deklamace, rétorika, výslovnost staré italštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

NÁPLŇ KURZŮ
Árie z barokních oper a kantáty ve francouzštině a italštině (Lully, Rameau, Campra, Montéclair, Clérambault) se zaměřením na ornamentiku, deklamaci, gestiku a jevištní pohyb.

ZPĚVÁCI
– individuální výuka sólového zpěvu a interpretace
– individuální výuka gestiky, jevištního pohybu, tance
– individuální výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti
   staré francouzštiny a italštiny
– komorní zpěv
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

CEMBALISTÉ
– individuální výuka (basso continuo se zvláštním důrazem na
   doprovod pěveckého repertoáru)
– komorní hra (basso continuo, doprovod pěveckého repertoáru)
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po dobu konání kurzů

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Kurzy budou probíhat v angličtině.

Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.

Cena kurzovného: 2600 Kč / 100 EUR (včetně DPH)
Podmínky pasivní účasti budou stanoveny individuálně. Počet pasivních účastníků je omezený.
Studenti HAMU se o podmínkách účasti mohou informovat u vedoucího Oddělení historicky poučené interpretace MgA. Pavla Svobody, e-mail: svobodapa@seznam.cz

PODMÍNKY REGISTRACE – více

REGISTRACE
Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online ZDE
Kontakt: zaneta@collegiummarianum.cz

Povinné přílohy elektronické přihlášky:
ZPĚVÁCI:
audio nebo video nahrávka:
– jedna árie/píseň ve francouzštině
– jedna árie/píseň v italštině
Profesionální nahrávka ani barokní repertoár nejsou pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

Povinné přílohy elektronické přihlášky:
CEMBALISTÉ:
audio nebo video nahrávka:
– jedna skladba francouzského barokního skladatele
– jedna libovolná skladba
Profesionální nahrávka není pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2017
Výsledky výběrového řízení budou přihlášeným uchazečům zaslány do 15. 1. 2018.
Registrace je zdarma.

Pořádají
Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program Letních slavností staré hudby 2018

Centre de musique baroque de Versailles

ve spolupráci s

HAMU
Oddělení historicky poučené intepretace a cembalová třída

Institut français

CM CMBV
HAMU Institut Francais