Pilgrimage to St. Norbert

Sunday 14 July 2002, 5.00 pm
Nádvoří strahovského premonstrátského kláštera, Praha 1