Poutní slavnost ke sv. Norbertovi

Rekonstrukce oslav přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov doprovázených alegorickými výjevy (1627)

 

Neděle 14. července 2002, 17:00 hod.
Nádvoří strahovského premonstrátského kláštera, Praha 1

 

Společný projekt hudebně-dramatických, vokálních a dobových dechových souborů