Alla Polacca

Polský folklór ve skladbách G. Ph. Telemanna a A. Vivaldiho

 

Wrocławska Orkiestra Barokowa (Polsko)
Jarosław Thiel
– violoncello, umělecký vedoucí

 

Pátek 8. 8. 2008, 20.00 hod.
Letní refektář Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Začátkem srpna se Letní refektář Strahovského kláštera, včetně nástropní malby, kde hodují všechny národy při nebeské hostině, roztančí alla Polacca. Na premonstrátský vršek totiž dorazí Wrocławska Orkiestra Barokowa s dirigentem Jarosławem Thielem, aby provedla barokní skladby, ve kterých dřímá polský duch: Telemannovy Koncerty, árie z Hasseho opery Zenobia a Vivaldiho Koncerty pro polského prince.

 

Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2008

Soubor Wroclawska Orkestra Barokowa hraje výtečně, jeho projev je uvolněný a technicky dokonalý – natolik, že se posluchačům téměř zdálo, že se hudebníci na nástropní malbě sálu chytají k orchestru připojit (nakonec se spokojili poslechem brilantního výkonu hostující Jany Semerádové v Telemannově Flétnovém koncertu).