Beata sirena

Recitál legendárního kontratenoristy 

(A. Campra, S. de Brossard, P. Lorenzianii, G. Gabrieli)

 

Gérard Lesne – kontratenor (Francie)
Blandine Rannou
– cembalo (Francie)


Úterý 17. 7. 2007, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

 

Srovnání italské a francouzské hudební produkce a rozdílnosti stylů je pro hudbu 17. a 18. století vděčné téma. Francouzská legenda, kontratenorista Gérard Lesne, vybral vskutku pikantní program sestavený z vokálních skladeb francouzských autorů, italských skladatelů působících za vlády Ludvíků XIV. a XV. v Paříži, kde propagovali Francouzům nelibý italský styl, i těch, kteří zůstali na Apeninském poloostrově. Pro správný kontrast zazněly také čistě francouzské cembalové „pièces“ Françoise Couperina.

 

Michaela Freemanová, HUDEBNÍ ROZHLEDY 2007/09

Publikum ocenilo kultivovanost pěvcova projevu a poezii, s níž skladby tlumočil. Bouřlivým potleskem si vyžádalo přídavek a Händlova árie Ombra mai fu se tak stala skutečným vrcholem večera. Krásným zážitkem byla hra cembalistky Blandine Rannou, která zahrála vybrané skladby z Couperinovy první knihy Pieces de Clavecin s virtuozitou i smyslem pro programní obsah.

 

Lesne zpíval barokní árie jako mistr svého oboru
Věra Drápelová, MLADÁ FRONTA DNES, 19.7. 2007

Lesne rozhodně patří k mistrům svého řemesla. Zaujal půvabným měkkým hlasem, perfektní intonací, dokonalým frázováním i bohatou dynamikou a širokou výrazovou škálou. Árie dnes už nepříliš známých autorů jako Teobaldo de Gatti, Paolo Lorenzani nebo Antonie Bembo, které líčí různé stavy milostného soužení a toužení, ale třeba i nářek Panny Marie pod křížem, podal způsobem, který rozhodně chytl za srdce. […]