Bohemia mediaevalis

Duchovní zpěvy českého středověku

 

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

 

Čtvrtek 29. 7. 2004, 19:30 hod.
Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1

 

Program koncertu se zaměřil na repertoár, v němž se zrcadlila identita domácí tradice liturgického zpěvu. Uvedl zpěvy k českým svatým, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Ludmile a dalším světcům v Čechách zvláště uctívaným, dále repertoár spojený s mariánským kultem, který se ve 14. století rozšířil i do Čech. K velkým mariánským ctitelům patřil i král Karel IV. nebo arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Pozdně středověkou tradici oživily zpěvy svátku Božího těla, jehož hlavním tématem je úcta k eucharistii.